Zadaj pytanie

Przykłady, rodzaje i zastosowanie produkcji seryjnej 

05 września 2022

Produkcję seryjną stosuje się w przypadku zapotrzebowania na dużą liczbę produktów, które muszą być wykonane w dokładnie taki sam sposób. Od produkcji jednostkowej odróżnia ją liczba wyrobów, a od masowej – brak ciągłości pracy. 

Jakie są rodzaje produkcji z uwagi na długość cyklu? 

Wyróżnia się trzy główne typy organizacji produkcji ze względu na jej liczebność: produkcję seryjną, masową oraz jednostkową. W każdym z tych wariantów procesy odbywają się w nieco inny sposób. Najważniejsze różnice wynikają przede wszystkim z docelowego nakładu wytwarzanych elementów, jak również długości cyklu produkcyjnego. Konsekwencją są m.in. różnice w częstotliwości konieczności przezbrajania stanowiska roboczego. Cechy charakterystyczne produkcji seryjnej to głównie długi i ustabilizowany cykl produkcyjny, niski stopień mechanizacji pracy oraz okresowość. 

Produkcja masowa a seryjna 

Produkcja seryjna polega na wytwarzaniu serii wyrobów produkowanych w identyczny sposób. Przemieszczają się one w trakcie procesu pomiędzy kolejnymi stanowiskami, pozostając w ciągłym ruchu, tak jak ma to miejsce w trakcie produkcji masowej. Mimo licznych podobieństw pomiędzy tymi dwoma modelami należy wskazać pewną istotną różnicę. W przypadku produkcji masowej wytwarzanie komponentów odbywa się w sposób ciągły, jednak przy produkcji seryjnej wytwarzana jest konkretna seria towarów, po czym następuje przestój. Maszyny po zatrzymaniu mogą zostać przygotowane do produkcji zupełnie nowych elementów i ponownie uruchomione lub całkowicie wstrzymane aż do momentu pojawienia się kolejnego zamówienia. 

Produkcję seryjną można dodatkowo podzielić na kilka innych podkategorii ze względu na jej charakterystykę, w tym produkcję jednorazową, powtarzalną, rytmiczną i nierytmiczną. Stosuje się także podział ze względu na liczbę produkowanych wyrobów. Mówi się wówczas o produkcji małoseryjnej, średnioseryjnej i wielkoseryjnej. 

Produkcja wielkoseryjna – przykłady stosowania 

Celem produkcji wielkoseryjnej jest wytworzenie dużej liczby wyrobów jednego typu, w jednakowych odstępach czasu i w ustabilizowany sposób. Jej cechy charakterystyczne to krótki cykl produkcyjny oraz niskie koszty. Takie podejście jest wykorzystywane przede wszystkim w przemyśle lotniczym, cukierniczym, odzieżowym, samochodowym i AGD. W ten sposób produkuje się m.in. samochody, motocykle, lodówki, pralki czy ubrania. 

Produkcja średnioseryjna i małoseryjna 

Produkcja średnio- i małoseryjna odznacza się mniejszą liczbą wytwarzanych wyrobów. Takie rozwiązania wykorzystuje się m.in. w przypadku wytwarzania przyrostowego. Zastosowanie druku 3D w procesach produkcyjnych pozwala wytworzyć złożone elementy bez konieczności stosowania licznych narzędzi i planowania poszczególnych operacji. Technologię druku 3D najczęściej stosuje się przy seriach przedprodukcyjnych (np. pilotach i seriach testowych), a także przy krótkich seriach produkcyjnych finalnych produktów. 

Produkcja średnioseryjna i małoseryjna ma zastosowanie również w branży automotive. Przykładem jest produkcja siedzeń samochodowych i ich elementów, takich jak zagłówek czy podłokietnik samochodowy. 

Produkcja jednostkowa (krótkie serie prototypowe) 

Produkcję jednostkową wykorzystuje się do wytwarzania produktów unikalnych, niepowtarzalnych, jak również rozwiązań o małym zapotrzebowaniu rynkowym. Charakteryzują ją bardzo wysokie koszty, które niekiedy aż kilkukrotnie przekraczają koszt wytworzenia tego samego elementu w produkcji seryjnej lub masowej. Inne ważne cechy produkcji jednostkowej to m.in. długi czas wykonania, mały stopień mechanizacji i automatyzacji, a także szeregowy przebieg. Jednostkowy typ produkcji często jest stosowany przy krótkich seriach prototypowych. Przykładem może być technologia formowania wtryskowego tworzyw, a dokładniej prototypowanie przed procesem wtrysku. 

Dobór rodzaju produkcji do wyrobu w branży automotive 

Aby możliwe było poprawne dobranie rodzaju produkcji do wyrobu, konieczne jest przeprowadzenie studium wykonalności. To procedura, na którą składa się analiza kosztów, wykonalności i opłacalności danego projektu, a w rozważanym przypadku – produkcji konkretnego wyrobu. Najpierw warto określić, czy wykonanie danego komponentu jest w ogóle możliwe. Ma to szczególne znaczenie w sektorze automotive, gdzie studium wykonalności powinno być przeprowadzone jeszcze przed przystąpieniem do analizy technicznej. Taka analiza to kolejny istotny element podejścia design for manufacturing (DFM), które przekłada się na usprawnienie produkcji i redukcję kosztów. Fabryka przyszłości w branży motoryzacyjnej powinna wykorzystywać najlepsze rozwiązania zarówno w zakresie samej produkcji, jak i planowania. 

Jak wybrać dostawcę części z tworzyw produkowanych seryjnie? 

Szukając dostawcy części samochodowych z tworzyw sztucznych produkowanych seryjnie, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na przeznaczenie, bezpieczeństwo oraz jakość oferowanych produktów. Części samochodowe z tworzyw sztucznych muszą być niezawodne i w pełni zgodne z obowiązującymi normami. To wymagania, które spełniają komponenty z oferty Knauf Automotive. Nasza firma należy do międzynarodowej rodziny Knauf Group – możemy zapewnić klientom innowacyjność i szeroką gamę wyrobów przeznaczonych dla branży automotive. Specjalizujemy się w procesach takich jak formowanie tworzyw spienionych oraz w produkcji elementów metodą wtrysku plastiku. 

Potrzebujesz wsparcia?

Zadaj pytanie.

    Kontakt

    Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza.

    Twoja wiadomość zostanie przekazana do naszych ekspertów.