Zadaj pytanie

Knauf

Strategie CSR

Najlepsze przykłady działania i metodologia CSR w Knauf Automotive

CSR w branży motoryzacyjnej obejmuje wiele zagadnień występujących na trzech etapach: produkcji, użytkowania i utylizacji.

Dostawcy w branży motoryzacyjnej przyjmują w ostatnich latach sposób działania oparty o cykl życia produktu, zwracając uwagę na kwestie CSR na wszystkich etapach łańcucha dostaw.

Z punktu widzenia ochrony środowiska kwestię kluczową w naszej branży stanowi ograniczenie śladu węglowego i stosunkowo długa żywotność produktów. Użytkowanie gotowego produktu - samochodu - ma największy wpływ na środowisko. A to wyraźnie oznacza, że warto wprowadzać innowacje, zwłaszcza w fazie projektowania np. poprzez stosowanie lekkich materiałów, poprawę wydajności paliwowej, opracowywanie pomysłów na nowe źródła energii.

Jedną z efektywnych inicjatyw CSR jest np. wdrożenie zarządzania zgodnego z ideą zielonego łańcucha dostaw (GSCM), która kładzie nacisk na aspekty środowiskowe w całym procesie dostawy.

Mając świadomość potencjału zrównoważonego biznesu - m.in. możliwość zwiększenia wyników ekonomicznych, społecznych i środowiskowych - wiele firm z sektora motoryzacyjnego stara się wdrażać u siebie programy CSR. I nie chodzi tu tylko o włącznie aspektów środowiskowych i społecznych do łańcucha dostaw - ale także do strategii biznesowej i kultury organizacyjnej firmy.

ZOBACZ JAK ROBIMY TO W GRUPIE KNAUF!

Czym jest strategia CSR?

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu to kompleksowy plan, który współczesne firmy opracowują i wykorzystują do wdrażania i analizowania działań z zakresu CSR.

Wszystkie działania CSR wpływają na wyniki finansowe, reputację marki, oszczędność kosztów i lojalność klientów. Jednak ich głównym celem jest pozytywne oddziaływanie na społeczność lokalną, zrównoważone łańcuchy dostaw i zmiany klimatyczne. W tym celu dyrektorzy zarządzający opracowują strategiczne plany CSR. Zobowiązani są także do edukacji pracowników i innych interesariuszy w kwestiach dotyczących inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz płynących z nich korzyści - społecznych i środowiskowych.

Spójrz, jak nasi dyrektorzy zarządzający i zespoły projektowe opracowują strategiczny plan CSR. Zobacz jak edukują i angażują pracowników, klientów oraz innych interesariuszy w sprawy działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, korzyści społecznych i środowiskowych.

Jakie wydarzenia roku 2021 miały dla firmy Knauf Industries szczególne znaczenie? 

Po roku 2020, którym wstrząsnął kryzys zdrowotny, w 2021 roku zanotowaliśmy na większości naszych rynków znaczne wzrosty. Podjęliśmy istotne wysiłki, aby zaadaptować się do niepewnej i zmiennej światowej sytuacji gospodarczej oraz geopolitycznej. 

W wielu krajach, w których działamy, stosowane są obecnie nowe przepisy, podjęliśmy więc odpowiednie działania, aby się do nich dostosować. 

Jako dostawca referencyjny, Knauf Industries stworzył organizację i procesy niezbędne do spełnienia oczekiwań klientów w zakresie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Pracujemy nad określeniem najlepszej strategii na najbliższą dekadę. Konieczne stało się również sprecyzowanie wizji przewodniej i misji, którą chcemy realizować każdego dnia dla naszych interesariuszy. Nasza wizja jest odważna: zmniejszenie obciążenia planety - taką mamy ambicję, opartą na własnych przekonaniach i siłach sprawczych, na tym, czym jesteśmy i co robimy.

Produkujemy i rozwijamy lekkie produkty ochronne oraz izolacyjne, czujemy się zobowiązani do zmniejszenia ich bezpośredniego i pośredniego wpływu na środowisko. Osiągniemy to poprzez codzienne działania, odkrywanie na nowo znanych metod, siebie samych i swojej pracy.

KURT MÜNDER Jak powiedział Kurt Münder, dyrektor generalny Knauf Industries:
Określiliśmy Cel – jest nim obniżenie naszej emisji gazów cieplarnianych o 50% do 2030 roku.

Na infografikach prezentujemy wyniki audytu firmy.

CSR Company Overview

Jakie wyzwania stoją obecnie przed twórcami strategii społecznej  odpowiedzialności biznesu?

Po przeprowadzeniu diagnozy CSR, zastosowaliśmy zasady United Nations Global Compact, aby nasza inicjatywa miała charakter długoterminowy.

W 2020 roku, pomimo pandemii Covid-19, która była sporym wyzwaniem dla społecznej odpowiedzialności biznesu wielu branż, nie dokonaliśmy rewizji naszych planów i budżetów CSR. Kontynuowaliśmy strukturyzację podejścia do CSR, określanie priorytetowych zagadnień oraz angażowanie zespołów i interesariuszy. Jednak to wciąż dopiero początek naszych działań w zakresie CSR. Chcemy mocno zakotwiczyć tę strategię w firmie, by realizować nowe pomysły, wprowadzać innowacje i nadal razem tworzyć wspólną wartość na naszych terytoriach.

Zagadnienia i wyzwania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, na których się koncentrujemy:

 • Implementowanie strategii CSR do naszych działań i biznesu.
 • Zagwarantowanie zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia w miejscu pracy.
 • Odzysk materiałów po zakończeniu ich użytkowania.
 • Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa naszych klientów oraz społeczności lokalnych.
 • Ograniczenie zużycia i emisji.

Przeczytaj o tym jak nasza odpowiedzialność odnosi się do zespołów firmy, naszych rynków, terytoriów i środowiska jednocześnie.

Jakie działania i cele na lata 2022-2025 uznajemy za priorytetowe?

Po rozpoczęciu audytu CSR i działań strukturyzujących stworzyliśmy wykres priorytetów. W efekcie zdecydowano, by skupić wysiłki na pięciu strategicznych kwestiach, które nasz personel oraz interesariusze uznali za najważniejsze. Jesteśmy obecnie mocno zaangażowani w każdy z tych tematów. W 2021 roku formalnie zatwierdziliśmy je w trzech naszych politykach: CSR, Społecznej i Środowiskowej i postanowiliśmy, że będą one poruszane na corocznych konsultacjach z naszymi interesariuszami. Pozwoli to stymulować wdrażanie planów oraz modyfikować je na bieżąco, dostosowując do celów określonych na rok 2025.

CSR Strategy 2022-2025 CSR Strategy 2022-2025

Strategia komunikacji CSR określająca codzienne podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu.  

Jednym ze strategicznych priorytetów Knauf Industries jest zachęcanie wszystkich pracowników do angażowania się w inicjatywy CSR.

Co robimy, aby to osiągnąć?

 • Misja CSR.
  Organizacja i działania CSR zostały określone przez Komitet Zarządzający Knauf Industries, a od 2019 roku monitorowane są przez Komitet Sterujący. Grupa Ambasadorów "Misji CSR" składająca się z około trzydziestu pracowników-ochotników z różnych krajów i działów firmy została bardzo gruntownie zaznajomiona ze wszystkimi aspektami trzech polityk: CSR, społecznej i środowiskowej.
  Ich misje, przydzielane zależnie od osobistych umiejętności, odczuć i motywacji to: 
  - Proponowanie działań związanych ze strategicznymi wyzwaniami i Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
  - Pełnienie funkcji wewnętrznego lub/i zewnętrznego komunikatora inicjatyw i polityki CSR firmy Knauf Industries.
  - Pomoc w raportowaniu związanym z naszym zaangażowaniem w Global Compact i organizacje branżowe.
  - Uczestniczenie w projektach ciągłego doskonalenia w kwestiach społecznych, etycznych, środowiskowych i odpowiedzialnych zakupów.
 • Podpisanie porozumienia ONZ Global Compact
  Od 2019 roku firma Knauf Industries, za pośrednictwem United Nations Global Compact, zobowiązała się do realizacji siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju, zmierzających do zmiany świata, zebranych w Agendzie 2030.

CSR Ambassadors

Nasze trzy polityki, CSR, społeczna i środowiskowa, potwierdzają zaangażowanie Knauf Industries w zrównoważony rozwój i określają cele na rok 2025.
Gilles Istin, dyrektor ds. sprzedaży, marketingu, innowacji i CSR, Knauf Industries

Strategia CSR w naszych rozwiązaniach produkcyjnych

Rozwój sytuacji na świecie i nowe wyzwania środowiskowe skłoniły nas do wprowadzenia kilku istotnych innowacji w procesie produkcyjnym. 

Knauf Industries specjalizuje się w produkcji opakowań, zabezpieczeń transportowych, izolacji oraz komponentów technicznych. Zarządzamy całym cyklem życia naszych produktów tak, aby zmniejszyć ich wpływ na środowisko: wybieramy materiały z zasobów odnawialnych lub podlegających recyklingowi. Planujemy, aby do 2025 roku wszystkie nasze opakowania stały się odzyskiwalne. Obecnie za pomocą programu Knauf Circular® promujemy zbiórkę i recykling polistyrenu ekspandowanego.

GOSPODARKA CYRKULARNA TWORZYW SZTUCZNYCH

CSR Strategy and Product life cycle thinking (suitable plastics and logistic solutions)
 • Etykieta „MORE”
  Przyznawana nam co roku od 2019 roku etykieta „More” Label świadczy o ilości surowców z recyklingu, które co roku są ponownie wprowadzane do naszych nowych produktów. W latach 2020-2021 wskaźnik ten wzrósł o 57%.
 • GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM
  Opiera się na trzech zasadach: ochronie i rozwoju kapitału naturalnego, optymalizacji wykorzystania zasobów oraz tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju sprawnego systemu opartego na wartościach. (Fundacja Ellen MacArthur)

Jesteśmy producentem:

Nasi francuscy eksperci współpracują mobilnie z klientami w wielu krajach w następujących dziedzinach: pomiar śladu węglowego, badania nad nowymi surowcami i innowacjami, wdrażanie nowych technologii, ekoprojektowanie, kreacja, tworzenie prototypów, testy i symulacja numeryczna.

Za innowacyjne rozwiązanie uważamy takie, które spełnia kryteria oparte na czterech celach: spełnianie oczekiwań interesariuszy (celowość), dostarczenie oryginalnego rozwiązania (wykonalność), stworzenie nowej wartości (opłacalność) oraz ograniczenie ryzyka (etyka).

Nasze działania na rzecz zbiórki i recyklingu EPS

W każdym kraju, w którym działamy, intensywnie wdrażamy lokalne inicjatywy dotyczące odzyskiwania naszych produktów z polistyrenu ekspandowanego:

 • We Francji, we współpracy z Michelin i Pyrowave, planujemy przyspieszyć działania na rzecz recyklingu chemicznego EPS poprzez ekonomicznie opłacalny zakład, który będzie produkował monomer styrenu.
 • W Brazylii, w São Paulo, Knauf Isopor® przyczynia się do rozwoju recyklingu EPS dzięki punktom zbiórki w całym mieście, we współpracy z organizacją pozarządową Plastivida, siecią dystrybucji Pão de Açúcar (grupa Casino).
 • W Brazylii, w Joinville, w jednym z największych parków biznesowych w Ameryce Południowej, Knauf Isopor® prowadzi projekt Isopor® Amigo, który ma na celu przede wszystkim informację i promowanie recyklingu EPS poprzez punkty zbiórki. Do promocji tej koncepcji w całym kraju przyczynia się stowarzyszenie Abiplast.
 • W Brazylii nawiązano współpracę z zakładami przemysłowymi na rzecz odzyskiwania EPS, a najbliższe punkty zbiórki lokalizuje nasza brazylijska aplikacja na smartfony Reciclando Isopor®.
 • W Hiszpanii, Knauf Industries wspólnie z innymi firmami stanowi część sieci Eco-EPS, koordynowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Ekspandowanego Polistyrenu (ANAPE). Nasze zakłady w Villafranca Del Penedes, Saragossie, Aoiz i Esquiroz (w regionie Aragonii i w Nawarze) konkretnie przyczyniają się do recyklingu zebranego EPS.

CSR czynnikiem podniesienia poziomu zadowolenia Klienta - zdrowie, bezpieczeństwo i wysoka jakość produkcji

Strategiczne zakupy w Knauf Industries mają charakter scentralizowany, dotyczy to m.in. surowców.

Nasi centralni klienci we Francji, Polsce i Brazylii, zostali gruntownie zaznajomieni z prawem konkurencji - dwóch z nich to ambasadorzy "Mission CSR". Natomiast zakłady produkcyjne w każdym kraju same dokonują innych zakupów, zgodnie z zasadami etyki biznesu. Aby pełniej otworzyć się na dostawców, uświadomić im nasze oczekiwania i zbudować wzajemne zaufanie, wdrożyliśmy "Kartę Odpowiedzialnych Zakupów" obejmującą kwestie środowiskowe, społeczne i etyczne.

CSR Relacje z dostawcami

Dostawcy zobowiązani są także do przestrzegania naszego Kodeksu Postępowania. Przeprowadzamy regularne audyty kwalifikacyjne i dotrzymujemy terminów płatności. Dla naszych europejskich zakładów preferujemy niezbyt odległych dostawców na kontynencie.

Na początku 2020 roku Knauf Industries rozpoczął konsultacje ze swoimi wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. Aby wzbogacić koncepcje ukierunkowane na CSR i umożliwić interesariuszom przedstawienie swoich oczekiwań, inspiracji i propozycji, zamieszczono online odpowiedni kwestionariusz i przeprowadzono wywiady. Pozwoliły one wszystkim poznać się lepiej i budować wzajemne zaufanie. Pomogły też dzielić się wiedzą, stosować synergię, identyfikować słabe punkty, definiować najistotniejsze kwestie związane z CSR i zbudować solidny plan działania. Informacje zwrotne od interesariuszy zewnętrznych i pracowników są niezwykle istotne dla każdego projektu CSR. Umożliwiają nam skuteczne wdrażanie lepszych inicjatyw zrównoważonego rozwoju oraz tworzenie wartości dodatkowej dla naszych klientów.

CSR Strategy and suppliers relations

INTERESARIUSZAMI nazywamy ludzi lub grupy ludzi, mogące wpływać na działania organizacji lub znajdować się pod ich wpływem. (ISO 26000)

CSR Strategy and suppliers relations - 1

Główni dostawcy, sygnatariusze Karty Relacji z Dostawcami
50%

CSR Strategy and suppliers relations - 2

Główni kupcy świadomi etyki biznesu
100%

CSR Relacje z klientami

Na całym świecie i na wszystkich naszych rynkach relacje z klientami opierają się na uważnym słuchaniu i systematycznym dialogu, co pozwala nam wspólnie przystosować się do zmian rynkowych.

Ponieważ w firmie Knauf Industries tworzymy niestandardowe produkty i rozwiązania, kluczem do współpracy bywa często wspólne ich projektowanie. Pozwala nam to lepiej reagować na zmiany przepisów i rosnące wymagania klienta ostatecznego.

Priorytetowe oczekiwania naszych klientów to gwarancja bezpieczeństwa żywności i produktów przemysłowych, możliwość polegania na niezawodnym partnerze oraz stała jakość produktów przy minimalnym wpływie na środowisko.

Ecovadis

Od 2016 roku na prośbę naszych klientów dołączyliśmy do platformy oceny pozafinansowej EcoVadis. Dzięki temu uzyskaliśmy status preferowanego dostawcy poprzez intensyfikację praktyk CSR. W 2020 roku nasze wysiłki zostały nagrodzone: punktacja wzrosła nam o 30% i Knauf Industries z wynikiem 51 punktów znalazł się w czołowej grupie 25% - firm w swoim sektorze biznesowym.

CSR strategy to protect the health and safety of consumers - Quality Certifications and compliance with regulations.

Certyfikaty jakości (ISO 9001, IATF 16949)
79% zakładów

CSR strategy to protect the health and safety of consumers - Quality Certifications and compliance with regulations.

Certyfikaty dotyczące higieny i bezpieczeństwa żywności (ISO 22000 lub BRCGS Packaging)
75% zakładów
dedykowane branży rolno-spożywczej

Przestrzeganie przepisów dotyczących substancji chemicznych

 • REACH Rejestracja, ocena i autoryzacja substancji chemicznych.
 • RoHS Redukcja substancji niebezpiecznych zawartych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 • CLP Klasyfikacja, oznakowanie oraz pakowanie substancji i mieszanek.

Strategia CSR w zasobach ludzkich 

Jedno z głównych wyzwań społecznych w Knauf Industries dotyczy zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia w pracy. 

Aby przyciągnąć nowe talenty, zatrzymać własnych pracowników, sprostać obecnemu i przyszłemu zapotrzebowaniu rynku, opracowaliśmy międzynarodową strategię Human Resources. Jest ona ściśle związana z głównymi wyzwaniami społecznymi Knauf Industries.

Określono pięć nowych działań, wdrażanych obecnie w każdym kraju w ramach polityki społecznej firmy:

 • Zdrowie i bezpieczeństwo
 • Różnorodność i włączenie społeczne
 • Warunki pracy, zaangażowanie i dobre samopoczucie
 • Rekrutacja i rozwój umiejętności
 • Mobilność i kariera

Polityka BHP w Knauf Industries dotyczy ogółu działań firmy i wszystkich osób przebywających w naszych zakładach i na budowach.
Stosują ją wszyscy kierownicy QHSE (Quality, Health, Safety and Environment). Wyjątkowy dokument oceny ryzyka (URED), który sporządza się w porozumieniu z zespołami, zawiera ocenę ryzyka i procedurę zapobiegania ryzyku psychospołecznemu.

Poniżej prezentujemy wybrane działania CSR, rozwijane w tym sektorze.

Zdrowe i wygodne miejsce pracy

Eksperci do spraw ergonomii radzą nam jak ulepszać stanowiska pracy. Systematycznie też organizujemy warsztaty świadomości i profilaktyki w kwestii higieny i bezpieczeństwa pracy.

Odpowiedzialność etyczna, równowaga między pracą a życiem prywatnym i zaufanie do pracowników

Naszym pracownikom, których obecność w miejscu pracy nie jest niezbędna, oferujemy możliwość telepracy. Ich samodzielność oraz respektowanie zasad odpowiedzialności i zaufania, leżących u podstaw wartości firmy, oceniane są bardzo wysoko. Równolegle informujemy wszystkich o prawie do bycia „offline”, aby zapobiec inwazji cyfrowych narzędzi pracy w życie osobiste pracowników.

Szkolenia z etyki biznesu i uczciwych praktyk biznesowych

Knauf Industries przywiązuje dużą wagę do przestrzegania wytycznych antykorupcyjnych Grupy oraz stosowania przepisów zakazujących praktyk antykonkurencyjnych. Zależy nam też na respektowaniu przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska, ochrony i przechowywania danych oraz dyrektywy w sprawie sankcji handlowych. Ważne jest tutaj ustalenie jasnych zasad etycznych praktyk biznesowych - znanych wszystkim pracownikom i zarządowi korporacyjnemu.

Grupa Knauf, jako firma odpowiedzialna społecznie, przyjęła kodeks postępowania, który odzwierciedla szacunek dla wartości takich jak etyka, lojalność i uczciwość w relacjach z interesariuszami. Wymóg stosowania się do kodeksu dotyczy wszystkich bez wyjątku pracowników Grupy.

Punktem honoru firmy jest przestrzeganie przepisów prawa konkurencji. Szkolimy i uświadamiamy w tej kwestii na bieżąco - zarówno w zakresie praktyk antykonkurencyjnych, jak i bieżących zmian w przepisach. Tak więc Knauf Industries gwarantuje przestrzeganie uczciwych praktyk biznesowych - w szczególności dotyczących konkurencji i przejrzystości cen.

Produkcja przyjazna środowisku

Polityka środowiskowa Knauf Industries opiera się na ogólnej strategii firmy i dotyczy wszystkich naszych zakładów produkcyjnych na całym świecie.

Gwarantuje ona, że nasz długoterminowy rozwój będzie przebiegał w zgodzie z zasadami odpowiedzialności, rozsądku ekonomicznego oraz tworzenia wartości dodanej dla firmy i wszystkich jej interesariuszy.

Po konsultacji z nimi ustaliliśmy, że priorytetowym zadaniem w zakresie ochrony środowiska będzie zmniejszenie naszego zużycia i emisji - poprzez odpowiednie działania:

 • wprowadzanie innowacji na rzecz gospodarki cyrkularnej, dzięki stosowaniu alternatywnych materiałów umożliwiających recycling,
 • optymalizacja wyborów energetycznych i procesów przemysłowych, poprzez imperatyw ciągłego doskonalenia.
 • ISO 14001
  Zgodność naszego systemu zarządzania z wymaganiami przepisów środowiskowych w każdym kraju.
 • REDcert2 i ISCC PLUS
  Zgodność naszego systemu zarządzania oraz produktów pozyskiwanych z biomasy z wymaganiami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii i gospodarki cyrkulacyjnej.
 • Klasyfikacja ICPE
  Zgodność funkcjonowania francuskich fabryk z wymaganiami francuskiego kodeksu ochrony środowiska.

Dowiedz się więcej: Certyfikacja systemów jakości

TRZY GŁÓWNE CELE
skoncentrowane na ochronie środowiska

CSR

Zredukowanie emisji CO2 o 25 %
do 2025 r.

CSR

Promowanie recyklingu i optymalnego wykorzystania zasobów naturalnych

CSR

Zmniejszenie zużycia materiałów, energii i wody w obrębie wszystkich naszych działań

Nieustanne doskonalenie zarządzania i systemów przemysłowych

Osiągnięcie doskonałości przemysłowej polega na monitorowaniu oddziaływania i ulepszaniu wydajności, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z normami jakości, BHP, ochrony środowiska oraz higieny i bezpieczeństwa żywności, a także z wymogami prawnymi krajów, w których działamy.

Każdy zakład Knauf Industries opracowuje własny roczny plan doskonalenia, który skupia się na zespołach, satysfakcji klienta, jakości i kosztach. Nie tylko liderzy CSR, ale wszyscy uczestnicy tych działań są siłą napędową procesów ciągłego doskonalenia, wspieraną przez Kierowników QHSE. Regularne audyty utwierdzają nas w przekonaniu, że nasz system zarządzania pozostaje istotny, odpowiedni i skuteczny.

Proces ciągłego doskonalenia obejmuje systematyczne wysiłki na rzecz poprawy produktów, usług, procesów wewnętrznych i inicjatyw CSR. Knauf Industries opiera się na benchmarku wspólnym dla wszystkich działów Grupy Knauf. Opisuje on zachowania potrzebne, aby plany ciągłego doskonalenia odniosły sukces.

Konkretnie chodzi o:

 • Ukierunkowanie pracowników w zespołach na realizację celów i wizji.
 • Poprawianie wydajności dzięki bieżącym szkoleniom.
 • Przeprowadzanie audytów na każdym poziomie, udzielanie informacji zwrotnych i stosowanie działań korygujących, tam gdzie tego wymaga sytuacja.
 • Prowadzenie i wspieranie badań rozwojowych.
 • Używanie odpowiednich narzędzi do rozwiązywania problemów.
 • Badanie efektywności systemów.
 • Mierzenie wydajności.
 • Wspólną pracę intensyfikującą proces postępu.
 • Kwestionowanie zachowań, które nie są zgodne z wartościami firmy.

Zmniejszenie zużycia i emisji w strategii biznesowej i CSR 

Jednym z głównych wyzwań CSR w Knauf Industries jest ograniczenie zużycia i emisji w zakładach produkcyjnych.

W zakładach we Francji gromadzi się obecnie i konsoliduje megadane dotyczące zużycia i emisji, żeby określić dalsze sposoby ich redukcji. Stopniowo wprowadzimy to w naszych zakładach produkcyjnych na całym świecie w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej w zakresie wyzwań społecznych i środowiskowych.

Redukcja materiału pod względem wagi i objętości to jedna z naczelnych zasad naszego projektowania, a odpady rozdrabniamy i ponownie wprowadzamy do łańcucha produkcyjnego.

Od 2013 do 2021 roku zmniejszyliśmy zużycie energii elektrycznej o 19% we wszystkich zakładach na całym świecie. Ten sukces jest efektem modyfikacji naszych obiektów, zakupu energooszczędnego sprzętu, instalacji oświetlenia LED o niskim zużyciu energii oraz wymiany sprzętu komputerowego, zmniejszenia liczby drukarek i ograniczenia druku.

 
Reducing consumption and emissions

Zużycie materiałuIlość EPS ponownie wprowadzonego do produkcji
(Label More - Francja)
700 ton

Reducing consumption and emissions

Zużycie
wody
(Francja)
17 m3 / t

Reducing consumption and emissions

Zużycie
energii
Elektryczność
904 kWh / t
Para wodna
5.26 kWh / t

Reducing consumption and emissions

Emisja gazów cieplarnianychEPP i EPS (2019)
237 kt CO2 éq.

Reducing consumption and emissions

Emisja do atmosferyTlenki azotu – NOX (Francja) 1.6 kg / t
Lotne związki organiczne - VOC (Francja)
47 kg / t

Reducing consumption and emissions

OdpadyOdzysk odpadów produkcyjnych (Francja)
69%

Knauf Industries podjął także wiele innych udanych inicjatyw CSR, jak na przykład dobrowolne zaangażowanie w operację Clean Sweep dla zapobiegania utracie cząstek plastiku w środowisku i zanieczyszczeniu środowiska wodnego. Działania te maja miejsce we wszystkich dwudziestu zakładów we Francji, gdzie włączono je w pracę przedsiębiorstwa, zwłaszcza w kwestii podejścia "5S".

Obecnie urządzenia produkcyjne, narzędzia i metody przystosowane są do zatrzymywania plastikowych cząstek i granulek styropianowych wewnątrz zakładów produkcyjnych. Równolegle pracownicy i partnerzy zewnętrzni zostali odpowiednio przeszkoleni i obarczeni obowiązkiem zapobiegania, oczyszczania i eliminowania strat podczas operacji przetwarzania i transportu.

 

Metodologia sporządzania raportu CSR w Knauf Industries

Niniejszy roczny raport odpowiedzialności korporacyjnej ma na celu rozpoczęcie dialogu ze wszystkimi interesariuszami na temat strategii tworzenia wartości, zawierającej naszą odpowiedzialność społeczną - Więcej niż słowa: działania.

W analizie strategicznej i opisie podejścia do CSR w niniejszym Raporcie aktywnie uczestniczył Komitet Wykonawczy, Komitet Sterujący oraz 35 Ambasadorów Knauf Industries. W kwestiach przestrzegania przepisów dotyczących CSR, raportowania i zasad odpowiedzialnej komunikacji wspierali ich zewnętrzni eksperci ze Stepping Stones i Atelier Christelle Paris.

W pracę nad raportem aktywnie zaangażowali się także pracownicy Knauf Industries - uczestnicząc w warsztatach, przeprowadzając wywiady, wypełniając kwestionariusze. W znacznym stopniu i na różne inne sposoby przyczynili się do zebrania prezentowanych danych.

Czas na działanie - poznaj najlepsze praktyki tworzenia planu strategicznego CSR i wprowadź w życie własną strategię!

Z przyjemnością podzielimy się z Państwem naszym pełnym Raportem CSR, który obejmuje działania Knauf Industries w 2021 roku!

Szczegóły znajdziesz w naszym newsletterze albo kontaktując się z nami!

CSR Cover

Potrzebujesz wsparcia?

Zadaj pytanie.

  Kontakt

  Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza.

  Twoja wiadomość zostanie przekazana do naszych ekspertów.