Zadaj pytanie

Regulamin

Regulamin korzystania z witryny

Witamy w naszej witrynie internetowej! Kontynuowanie przeglądania niniejszej witryny i korzystanie z niej oznacza akceptację zobowiązania do przestrzegania poniższego regulaminu, który wraz z naszą Polityką Prywatności reguluje relacje firmy Knauf Industries Polska Sp. z o.o. z Państwem w związku z tą witryną. W przypadku braku akceptacji którejkolwiek części niniejszego regulaminu, nie należy korzystać z naszej witryny internetowej. Terminy „Knauf Industries Polska Sp. z o.o.” i „my” oznaczają właściciela strony internetowej, z główną siedzibą umiejscowioną pod adresem ul. Styropianowa 1, 96-320 Mszczonów, Adamowice, Polska. NIP naszej firmy to 581 10 30 150. Termin „Państwo” lub „Użytkownik” odnosi się do użytkownika naszej witryny internetowej lub odwiedzającej ją osoby. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej podlega następującemu regulaminowi użytkowania:

 • Treść stron niniejszej witryny jest przeznaczona wyłącznie do ogólnego użytku jako podstawowe informacje. Podlega ona zmianom bez powiadomienia.
 • Niniejsza witryna korzysta z plików cookie do monitorowania preferencji przeglądania.
 • Ani my, ani żadna strona trzecia nie daje żadnej gwarancji ani rękojmi odnośnie dokładności, terminowości, wydajności, kompletności lub przydatności informacji i materiałów znalezionych w niniejszej witrynie lub w niej oferowanych w jakimkolwiek konkretnym celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy, a my wyraźnie wyłączamy odpowiedzialność za wszelkie takie nieścisłości lub błędy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
 • Korzystanie z jakichkolwiek informacji lub materiałów w niniejszej witrynie internetowej odbywa się wyłącznie na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się, że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej spełniają określone wymagania.
 • Niniejsza witryna internetowa zawiera materiały, które stanowią naszą własność lub na które posiadamy licencję. Materiały te to m.in. projekt, układ, wygląd, forma i grafika. Zabronione jest powielanie w sposób inny niż zgodnie z treścią praw autorskich, które stanowią część niniejszego regulaminu.
 • Wszystkie znaki towarowe wykorzystane w niniejszej witrynie, które nie są własnością operatora lub na które nie posiada on licencji, zostały w niej wyszczególnione.
 • Nieautoryzowane korzystanie z niniejszej witryny może być podstawą roszczenia o odszkodowanie i / lub być przestępstwem.
 • W niniejszej witrynie mogą okresowo pojawiać się linki do innych witryn internetowych. Linki te są udostępniane dla wygody użytkownika w celu zapewnienia dalszych informacji. Nie stanowią one wyrazu naszego poparcia dla innych witryn internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zawarte w odnośnych witrynach internetowych.
 • Korzystanie z niniejszej witryny internetowej i wszelkie wynikające z tego spory podlegają prawu polskiemu.

Potrzebujesz wsparcia?

Zadaj pytanie.

  Kontakt

  Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza.

  Twoja wiadomość zostanie przekazana do naszych ekspertów.