Zadaj pytanie

Know How

Systemy certyfikacji jakości - Jakość w przetwórstwie tworzyw sztucznych na potrzeby branży motoryzacyjnej

Koncepcja jakości w Knauf Automotive

Obecne tempo rozwoju środowiska produkcyjnego na świecie wymaga ciągłego przestrzegania zasad jakości i spójności produkcji. W branży motoryzacyjnej efektywne zarządzanie jakością ma kluczowe znaczenie i dotyczy każdej firmy w długim łańcuchu dostaw.

Jako producenci części samochodowych formowanych wtryskowo i z pianek dla największych koncernów motoryzacyjnych uważamy jakość za kluczowy czynnik w naszej działalności. Każdy ruch w branży motoryzacyjnej wykonywany jest z myślą o ciągłym podnoszeniu wartości, jakiej doświadczają zarówno obecni, jak i przyszli klienci. Osiągnięcie idealnej kompatybilności komponentu o ściśle określonych parametrach wymaga odpowiedniego zarządzania procesami związanymi z jakością produkcji.

Knauf Industries produkuje wiele części samochodowych z pianek EPP i EPS w 18 z naszych 42 zakładów zlokalizowanych w różnych częściach świata. W naszej codziennej działalności łączymy bogate know-how, innowacyjność i wieloletnie doświadczenie w dziedzinie przetwórstwa tworzyw sztucznych z najlepszymi standardami wypracowanymi w branży motoryzacyjnej. Bezpieczeństwo, wydajność, komfort i design to tylko kilka obszarów, które podlegają ciągłemu rozwojowi i zarządzaniu jakością w przemyśle motoryzacyjnym. Nie bez powodu wymagania wobec kontrolerów i audytorów oraz te dotyczące procesów i dokumentacji w zakładach produkcyjnych stale rosną – jakość staje się zagadnieniem coraz bardziej priorytetowym.

Dzięki uzyskaniu i utrzymaniu tych najlepszych w branży certyfikatów jesteśmy w stanie zagwarantować klientom, że nasze produkty i procesy są w pełni zgodne z międzynarodowymi oraz krajowymi przepisami i normami.

Systemy certyfikacji jakości - Automotive industry

IATF 16949 - Systemy zarządzania jakością

Co oznacza IATF 16949 dla naszych klientów?

 • Zapewnia, że nasze procesy mają na celu ciągłe doskonalenie.
 • Zapewnia, że produkty są wytwarzane zgodnie z normami klienta.
 • Zwiększa wydajność przetwarzania (mniej odrzutów i przestojów).
 • Zapewnia ciągłość dostaw.
 • Standaryzuje szybką i skuteczną reakcję na problemy.
 • Ustanawia standardy w rozwoju i wprowadzaniu nowych przedsięwzięć.
 • Gwarantuje właściwe kompetencje pracowników.
 • Gwarantuje najwyższy standard zarządzania ryzykiem.

ISO 9001 - Systemy zarządzania jakością

ISO 9001 jest gwarancją ciągłego doskonalenia systemów zarządzania jakością (QMS) i procesów we wszystkich zakładach produkcyjnych. Dzięki naszej certyfikacji jesteśmy w stanie spełnić najbardziej rygorystyczne wymagania jakościowe naszych klientów, zagwarantowano bowiem przestrzeganie 7 zasad.

Korzyści z ISO 9001 dla naszych klientów

 • QMP 1 – Koncentracja na kliencie: naszym głównym celem jest spełnienie wymagań klienta i dążenie do wykraczania poza jego oczekiwania.
 • QMP 2 – Przywództwo: menedżerowie na wszystkich szczeblach zapewniają jedność celu i kierunku działań całej organizacji, by stworzyć warunki, w których wszyscy pracownicy są zaangażowani w osiąganie celów jakościowych.
 • QMP 3 – Zaangażowanie ludzi: pracownicy na wszystkich szczeblach organizacji to kompetentni, odpowiedzialni i zaangażowani ludzie skoncentrowani na tworzeniu i dostarczaniu wysokiej jakości.
 • QMP 4 – Podejście procesowe: nasza działalność jest rozumiana i zarządzana jako wzajemnie powiązane procesy, które tworzą spójny system. Dzięki takiemu podejściu spójne i przewidywalne wyniki osiągane są w sposób bardziej efektywny i skuteczny.
 • QMP 5 – Doskonalenie: koncentrujemy się na poprawie wydajności poprzez wzmocnienie procesów kontrolnych i określanie przyczyn problemów, a następnie podejmowanie działań zapobiegawczych i korygujących. ISO 9001 gwarantuje zdolność do przewidywania i reagowania na wewnętrzne i zewnętrzne ryzyka oraz możliwości. Zachęca również do wprowadzania innowacji w całej organizacji.
 • QMP 6 – Podejmowanie decyzji na podstawie dowodów: doskonale rozumiemy związki przyczynowo-skutkowe oraz potencjalne niezamierzone konsekwencje naszej działalności. Fakty, dowody i analiza danych gwarantują obiektywizm oraz pewność w podejmowaniu decyzji.
 • QMP 7 – Zarządzanie relacjami: optymalne zarządzanie relacjami z naszymi dostawcami i partnerami ma dla nas szczególne znaczenie. Gwarantuje ono dobry łańcuch dostaw, który zapewnia stabilny przepływ towarów i usług oraz zwiększa zdolność do tworzenia wartości dla zainteresowanych stron poprzez dzielenie się zasobami i kompetencjami.

ISO 14001 - System Zarządzania Środowiskowego

Wprowadzenie ISO 14001 dowodzi zaangażowania w ekologię w całej naszej działalności. Zapewnia, że spełniamy wymagania najnowszych przepisów w dziedzinie ochrony środowiska i codziennie ograniczamy działania mające niekorzystny wpływ na przyrodę.

Jakie są korzyści z ISO 14001 dla naszych Klientów?

 • Stała zgodność z przepisami z zakresu ochrony środowiska;
 • Minimalizacja zużycia energii i zasobów, a co za tym idzie – ograniczenie kosztów operacyjnych;
 • Stała poprawa wyników działalności środowiskowej.

XCEED - technologia blockchain pozwalająca na certyfikację zgodności pojazdu

Projekt blockchain XCEED (eXtended Compliance End-to-End Distributed) ma na celu poświadczenie zgodności wszystkich komponentów pojazdu, od projektu aż po produkcję.

Ideą projektu jest stworzenie platformy zgodności i indywidualności dla całego ekosystemu, opartej na technologii IBM Blockchain. Dzięki XCEED możemy poprawić naszą jakość, zmniejszyć koszty i ilość odpadów oraz przewidywać problemy. XCEED zwiększa przejrzystość i zaufanie w obrębie ekosystemu, ale to zaufanie i pewność zyskują również nasi klienci.

Potrzebujesz wsparcia?

Zadaj pytanie.

  Kontakt

  Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza.

  Twoja wiadomość zostanie przekazana do naszych ekspertów.