Zadaj pytanie
  1. Strona główna
  2. Profesjonalizm
  3. Studium wykonalności (feasibility study)

Studium wykonalności (feasibility study)

Produkcja innowacyjnych rozwiązań wymaga nie tylko analizy kosztów wytworzenia danego produktu. Równie istotne jest oszacowanie, czy wykonanie komponentu jest w ogóle możliwe. W sektorze automotive ma to szczególne znaczenie – studium wykonalności powinno być wykonywane jeszcze przed przejściem do analizy technicznej produkowanych części.

CZYM JEST STUDIUM WYKONALNOŚCI?

Studium wykonalności (ang. feasibility study, manufacturing feasibility) to procedura, której celem jest określenie szans powodzenia danego projektu, a także jego opłacalności. Analiza kosztów i korzyści jest nierozerwalnie związana z analizą wykonalności. Przegląd wykonalności obejmuje zarówno kwestie techniczne w odniesieniu do możliwości produkcyjnych danej firmy, jak i aspekty ekonomiczne, dotyczące faktycznych korzyści z zastosowania danego rozwiązania.

Studium wykonalności projektu ma ogromne znaczenie dla minimalizowania ryzyka produkcji komponentów samochodowych, a także między innymi form wtryskowych. Ważne jest też poprawne wykonanie tej oceny. Konieczne jest skorzystanie z firmy dysponującej odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie wytwarzania danych części. Jednocześnie jest to procedura, która ogranicza się do wstępnego rozeznania – badana jest geometria oraz podstawowe fizyczne cechy produktu, bez wnikania w sam proces produkcyjny.

Wdrożenie studium wykonalności jako element procesu produkcji części przekłada się na ułatwienie dalszych procedur związanych z analizą stanu technicznego komponentów. To także sposób na obniżenie kosztów rozwoju nowoczesnego rozwiązania. Ponadto odpowiednie wykorzystanie tej procedury pozwala obniżyć czas wprowadzenia produktu na rynek przez wyeliminowanie potencjalnych błędów projektowych na wczesnym etapie, które w przeciwnym wypadku mogłyby znacząco opóźnić opracowanie adekwatnego rozwiązania. Warto mieć na uwadze, że otoczenie produkcyjne jest bardzo złożone – osiągnięcie żądanych wyników wymaga skupienia się na wielu kwestiach. Studium wykonalności pozwala na skuteczniejsze wykonanie CBA, czyli analizy kosztów i korzyści płynących z wdrożenia danego projektu.

USPRAWNIENIE PROCESU PRODUKCYJNEGO – NA JAKIM ETAPIE PRODUKCJI REALIZUJE SIĘ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU?

Dobrą praktyką jest zaczynanie procesu produkcji części samochodowych właśnie od studium wykonalności. Jest to klucz do tego, żeby współpraca przyniosła oczekiwane rezultaty, a sam proces mógł odbywać się bez zakłóceń. Realizacja studium wykonalności na początkowym etapie współpracy niesie za sobą jeszcze jedną istotną korzyść – okazję do przeprojektowania i dostosowania produktu pod kątem zarówno oczekiwań klienta, jak i możliwości wykonawczych producenta OEM. Studium wykonalności dostarcza sporo cennych danych na temat parametrów pożądanego komponentu. Jeśli zostanie ono zrealizowane przez kadrę o odpowiednio dużym doświadczeniu i wiedzy, możliwe jest wdrożenie pewnych poprawek, które znacznie usprawnią proces produkcyjny bez negatywnego wpływu na zachowanie końcowego produktu.

feasibility study automotive

ANALIZA TECHNICZNA 

Ten etap pozwala na zbadanie jeszcze szerszej gamy parametrów danego produktu. W przypadku części samochodowych mówimy tu o właściwościach mechanicznych, termicznych (dotyczących m.in. chłodzenia) oraz elektrycznych. Firmy produkcyjne, które wykorzystują nowoczesne rozwiązania, często skupiają się właśnie na tym etapie, by jeszcze dokładniej określić, czy końcowy produkt będzie spełniać oczekiwania.

Sprawdzenie jak największej liczby parametrów technicznych pozwala znacznie zredukować ryzyko związane z produkcją. W efekcie mamy pewność, że towar, który otrzymamy, dobrze sprawdzi się w swoim zastosowaniu i jednocześnie zmniejszy się także liczba odrzuconych komponentów. Ma to ogromne znaczenie dla optymalizacji produkcji, jej efektywności, ekologicznego charakteru, a także sprawności. Gwałtowne zmiany przemysłowe i logistyczne w XXI wieku sprawiły, że elastyczność łańcucha dostaw ma aktualnie kluczowe znaczenie. Redukcja czasu wdrożenia produktu bez utraty jakości wytwarzanych elementów to ogromna wartość dodana dla firmy zlecającej produkcję.

analiza techniczna automotive

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE SĄ KLUCZOWE W STUDIUM WYKONALNOŚCI I NASTĘPUJĄCYCH PO NIM ANALIZACH

W trakcie analizowania parametrów produktu wykorzystujemy szereg nowoczesnych technologii takich jak skany 3D, druk 3D (w celu opracowania prototypów), a także najbardziej rozwinięte narzędzia do symulacji (na przykład oprogramowanie MoldFlow w przypadku form wtryskowych). Sama analiza wykonalności otwiera wrota dla dalszych procesów. Odpowiednie przeprowadzenie tego etapu ma kluczowe znaczenie dla satysfakcji ze współpracy z firmą zajmującą się produkcją danego komponentu. Przeprowadzając pomiary na tym etapie, bazujemy na oprogramowaniu testującym geometrię, czyli narzędziach CAE (Computer Aided Engineering) i CAD (Computer Aided Design). Dane zwrócone przez programy pozwalają także oszacować koszty realizacji.

automtive studium wykonalnosci

DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z USŁUG KNAUF AUTOMOTIVE?

Przy realizowaniu projektów z obszaru automotive warto skorzystać ze wsparcia zaufanych partnerów, którzy dysponują odpowiednim know-how i bogatą infrastrukturą. Knauf Automotive to marka, która celuje w jak najskuteczniejszą współpracę ze swoimi kontrahentami. Docelowy efekt to przede wszystkim zwiększenie wydajności produkcji, a także elastyczności łańcucha dostaw.

pobierz case study współpracy w modelu one-stop-shop

Wstępne dane dotyczące określonej części zdobyte dzięki analizie wykonalności pozwalają dokonać wstępnej oceny, czy rozwiązanie będzie opłacalne i skuteczne. Późniejsza analiza kosztów i korzyści bazuje na naszej wiedzy oraz doświadczeniu w zakresie produkcji komponentów, form wtryskowych i innych rozwiązań dla przemysłu. Świadczymy wszechstronną pomoc na każdym etapie projektowania i produkcji nowych rozwiązań. Dobieramy odpowiednie materiały na podstawie analizy reologicznej, wykonujemy prototypy, a także sprawnie testujemy i weryfikujemy wszelkie parametry techniczne gotowych komponentów z zachowaniem najwyższych standardów produkcji. Nasze wsparcie opiera się na wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi, takich jak między innymi skanery 3D. Ponadto stawiamy na nowoczesne oprogramowanie i wykorzystanie infrastruktury produkcyjnej umożliwiającej zachowanie powtarzalności i efektywności. W rezultacie nasze usługi przynoszą sporą wartość dodaną dla firm z branży automotive, które chcą poprawić jakość swojej produkcji i dostosować ją do oczekiwań rynku XXI wieku.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skorzystaj z formularza kontaktowego!

Skontaktuj się za pomocą formularza kontaktowego:

Potrzebujesz wsparcia?

Zadaj pytanie.

    Kontakt

    Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza.

    Twoja wiadomość zostanie przekazana do naszych ekspertów.