Zadaj pytanie

Czym jest Lean SCM, czyli odchudzony łańcuch dostaw? Korzyści w branży automotive

22 czerwca 2021

Lean Supply Chain Management zyskuje coraz większe zainteresowanie wśród osób zainteresowanych optymalizacją procesów dotyczących produkcji w branży automotive. Lean SCM – odchudzony łańcuch dostaw – to szereg realnych zalet dla organizacji wdrażających to podejście.

Co oznacza Lean Supply Chain Management?

Lean Supply Chain Management to sposób zarządzania łańcuchem dostaw, który opiera się na realizacji kilku prostych założeń. Podstawą jest tutaj wyeliminowanie każdej możliwej straty występującej na różnych etapach realizacji. Lean SCM ma zatem za zadanie w jak największym stopniu ograniczać koszty produkcji i dystrybucji, jednocześnie wspierając logistykę. Pozwala to na efektywną optymalizację łańcucha dostaw. Aby osiągnąć założenia modelu Lean w logistyce, warto zadać sobie pytanie, które procesy warto usprawnić lub wyeliminować – ostatecznym celem jest maksymalne „zmniejszenie” przestrzeni pomiędzy klientem a produktem. W efekcie produkowane rozwiązania mają być dostarczane szybko, bez strat i z zachowaniem elastycznego podejścia do wdrażania nowych rozwiązań. To także sposób na sprostanie wymaganiom dynamicznie zmieniającego się rynku.

Lean Supply Chain Management może przynosić także korzyści ekologiczne. Mamy zatem szansę nie tylko na poprawę rentowności produkcji i tempa realizacji zleceń, lecz także spełnienie założeń CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu. Model odchudzonego łańcucha dostaw pozwala wyeliminować zbędne procesy i usprawnić te kluczowe, by umożliwić działanie z maksymalną skutecznością i sprawnością oraz najlepszym możliwym efektem.

Jest to szczególnie dobre rozwiązanie dla przedsiębiorstw z branży automotive. To sektor rynku, który charakteryzuje się dosyć stabilnym popytem wśród klientów końcowych oraz wprowadzaniem nowych rozwiązań w stosunkowo sporych odstępach czasowych. Ważną cechą jest również używanie danego produktu typowo przez wiele lat – zarówno w przypadku poszczególnych komponentów (z wyłączeniem niewielkich produktów, które ulegają szybkiej eksploatacji), jak i kompletnych pojazdów.

Zobacz też: Jak wygląda fabryka samochodów przyszłości?

Filary podejścia Lean SCM

Odchudzone zarządzanie łańcuchem dostaw opiera się o kilka fundamentów, które dotyczą osobnych etapów całego procesu dostarczenia produktu na rynek. Oto poszczególne części, których dotyczy Lean management w logistyce:

  • Produkcja – działania, które mają przede wszystkim prowadzić do stworzenia gotowego rozwiązania, jednak dotyczą także przygotowania samej linii produkcyjnej oraz kwestii takich jak stworzenie form i dopracowanie projektów. Model „odchudzony” funkcjonuje tutaj szczególnie w obszarach potencjalnych błędów produkcyjnych, które należy bezwzględnie wyeliminować. W równie istotnym stopniu dotyczy braku odpowiedniej wydajności (konieczne jest skupienie się na tym, by produkcja spełniała oczekiwania rynku) oraz dynamiki i elastyczności (wprowadzanie kolejnych rozwiązań powinno być szybkie i proste).
  • Logistyka – proces, który pozwala na skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw. Docelowo możliwe ma być poradzenie sobie z potencjalną nadprodukcją oraz przejściowymi problemami z dostawą komponentów. Ważne jest przy tym odpowiednie zarządzanie całą siecią logistyczną, by spełniała wymogi dotyczące elastyczności i skuteczności.
  • Dystrybucja – gotowe produkty muszą być rozprowadzane do końcowych klientów w odpowiedni sposób. Należy zadbać o to, by logistyka i produkcja odpowiadały na aktualne potrzeby rynku, a jednocześnie realizowały założone cele organizacyjne. Proces dystrybucji musi być zgodny z prawem i dostosowany do spełniania oczekiwań grupy docelowej produktu, a także wspierać generowanie zysków przez organizację.

Zobacz też: Jak zoptymalizować koszty produkcji i łańcucha dostaw w branży automotive?

W jaki sposób wdrożyć Lean SCM w strategii organizacji?

Istnieje kilka sposobów adaptacji Lean Supply Chain Management do struktur organizacji. Warto zacząć od wytyczenia kluczowych kierunków realizacji zadań łańcucha dostaw. Musimy wiedzieć, w jaki sposób system działał do tej pory, co stanowi „wąskie gardło”, a co jest absolutnie zbędną procedurą. Dobre zrozumienie funkcjonowania obecnego łańcucha dostaw i analiza poszczególnych procesów wytycza szlak dla dalszego postępowania. Istotny jest także fakt, że Lean SCM ma realizować nie tylko cele organizacyjne, lecz także potrzeby i oczekiwania klientów. Podczas analizy należy zatem wziąć pod uwagę także określenie, co dotychczas stanowiło największą wartość dla klienta.

Jeżeli znamy dynamikę rynku i możemy pozwolić sobie na opracowanie odpowiednich rozwiązań do radzenia sobie z jego wyzwaniami, warto przeprowadzić proces projektowania sposobów zarządzania zmiennym popytem. Kluczowe jest tutaj dotarcie do tego, jak sprawić, by realizować działalność w elastyczny sposób, a jednocześnie zapewnić sobie stabilność na każdym szczeblu łańcucha dostaw.

W toku wdrażania nowych rozwiązań zdecydowanie warto na bieżąco mierzyć ich efekty. Przeprowadzanie studiów przypadku i stałe monitorowanie, co generuje największą wartość w rozumieniu danej organizacji, to klucz do coraz lepszego radzenia sobie z przyszłymi wyzwaniami. Realizacja procesu uczenia się i pogłębiania swojego doświadczenia otwiera nowe szanse dla kolejnych usprawnień – nie tylko na polu łańcucha dostaw.

Zobacz też: Kontrola jakości i ciągłe doskonalenie w przemyśle samochodowym

Lean Supply Chain Management wymaga zaufanego partnera

Firmy, które decydują się na wdrożenie do swojej strategii modelu Lean Supply Chain Management, powinny rozwijać relacje z zaufanymi kontrahentami, którzy są w stanie zrealizować założenia tego rodzaju współpracy. Do przedsiębiorstw działających na rynku motoryzacyjnym, które w pełni odpowiadają tym wymogom, należy między innymi Knauf Automotive. Dzięki wzajemnemu zrozumieniu założeń Lean SCM i ich wspólnej realizacji możliwe jest usprawnienie każdego procesu – od produkcji, poprzez logistykę, aż po dystrybucję. Nasza bogata wiedza i ogromne doświadczenie pozwala wypracować warunki współpracy korzystne dla obydwóch stron. Realizacja łańcucha dostaw zgodnie z modelem Lean jest na stałe wpisana w nasz etos realizacji logistyki i produkcji komponentów samochodowych.
 

Potrzebujesz wsparcia?

Zadaj pytanie.

    Kontakt

    Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza.

    Twoja wiadomość zostanie przekazana do naszych ekspertów.