Zadaj pytanie

Kontrola jakości i ciągłe doskonalenie, czyli nasze podejście do produkcji komponentów z tworzyw dla branży automotive

13 listopada 2020

Wysoka jakość jest wartością samą w sobie i oczekujemy jej niemal w każdej dziedzinie życia. Przedsiębiorstwa produkcyjne chcąc efektywnie konkurować i pozyskiwać klientów, muszą sprostać rosnącym wymaganiom w tym zakresie. W branży automotive efektywne zarządzanie jakością jest kluczowe i dotyczy każdego przedsiębiorstwa w długim łańcuchu dostaw. Jako producent formowanych wtryskowo oraz formowanych z pianek części samochodowych dla największych koncernów motoryzacyjnych uważamy jakość za wyznacznik naszych działań.

Ze względu na swoją specyfikę branża motoryzacyjna wyznacza standardy jakości dla całego przemysłu. Zgodność każdego elementu stosowanego do produkcji samochodu z precyzyjnie określonymi normami i standardami jest w tym przypadku kluczowa, gdyż warunkuje jego niezawodność i bezpieczeństwo jazdy. Szczególną rolę odgrywają systemy pasywnego bezpieczeństwa i części chroniące pasażerów podczas wypadku. Produkowane zgodnie z wyśrubowanymi normami i poddawane wymagającym testom muszą spełniać najwyższe wymagania jakościowe. Uzyskanie perfekcyjnej zgodności komponentu z precyzyjnie określonymi parametrami wymaga odpowiedniego zarządzania procesami związanymi z jakością produkcji. W 18 zakładach zlokalizowanych na całym świecie firma Knauf Industries produkuje bogaty asortyment części samochodowych ze spienionych tworzyw EPP i EPS. W swoich codziennych działaniach łączy bogaty know-how, innowacyjność i wieloletnie doświadczenie w dziedzinie przetwórstwa z najlepszymi standardami wypracowanymi w branży automotive.

Dlaczego kontrola jakości jest tak ważna w branży automotive?

Motoryzacja wywiera duży wpływ na ludzkie życie – samochody nie tylko pozwalają na swobodne przemieszczanie się, ale wręcz stały się częścią stylu życia. Ich wysoka jakość wpływa nie tylko na komfort użytkowania czy design, ale przede wszystkim bezpieczeństwo jazdy. Jakość samochodu jest zaś ściśle uzależniona od tego, z jakich komponentów został zbudowany, jak zostały ze sobą spasowane i jak współpracują. Producenci samochodów wytwarzają tylko niewielką liczbę części samochodowych, ich zdecydowana większość pochodzi od zewnętrznych poddostawców. Dlatego w tej branży wykształciły się jedne z najbardziej rygorystycznych norm jakościowych. Najlepszym przykładem jest globalny koncern motoryzacyjny Toyota, który stał się wyznacznikiem standardów jakości dla firm produkcyjnych na całym świecie. Restrykcyjne standardy obowiązujące w branży automotive musi spełniać zarówno producent samochodów (OEM), jak i występujący w całym łańcuchu dostaw podwykonawcy rzędu Tier 1, Tier 2 czy Tier 3. Firma Knauf Industries ma bogate doświadczenie w każdej z tych ról, dlatego doskonale znamy specyfikę wymagań jakościowych na wszystkich etapach łańcucha dostaw.

Jakość produkcji w branży automotive – ważne normy i standardy

Najważniejszym z punktu widzenia branży automotive jest standard IATF 16949:2016. Certyfikat stworzony przez Międzynarodową Grupę Zadaniową Motoryzacji (IATF) jest przyznawany tym przedsiębiorstwom, które spełniają rygorystyczne wymagania związane nie tylko z jakością samych wyrobów, ale też organizacją produkcji. Ocenie podlega jakość zarządzania całym systemem, włącznie z procedurami kontroli jakości czy reagowania w sytuacjach kryzysowych. Co więcej, producent samochodów legitymujący się certyfikatem IATF musi współpracować z całym łańcuchem poddostawców spełniających tę samą normę, gdyż ich wyroby są częścią jego własnego procesu. Stanowi on gwarancję, że dana firma nie tylko spełnia wymagania w zakresie systemu zarządzania jakością, ale też skutecznie wdraża procesy ciągłego doskonalenia, dzięki czemu jest w stanie zapobiegać błędom, zachować powtarzalność jakości wyrobu i procedur i ciągłość łańcucha produkcji. Wszystkie zakłady Knauf Industries w Polsce pomyślnie przeszły proces certyfikacji IATF i regularnie poddają się wielostopniowym, bardzo drobiazgowym audytom zgodnie z normą 16949:2016.

Ciągłe doskonalenie w praktyce – rodzaje kontroli na przykładzie zakładu Knauf Industries Wrocław

W polskiej fabryce Knauf Industries we Wrocławiu powstaje pełny asortyment produkowanych wtryskowo komponentów dla branży automotive, które znajdują zastosowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz samochodów, dlatego stałe doskonalenie zgodnie z ideą Kaizen ma tu bardzo duże znaczenie. Kluczowe jest właściwe zidentyfikowanie krytycznych procesów i zapewnienie, że będą one przebiegać w sposób zgodny z oczekiwaniami. Pomocną metodą w tym zakresie jest statystyczna kontrola procesu (SPC – statistical process control), która służy do monitorowania i sterowania procesami produkcyjnymi. Potencjalne błędy i zagrożenia dla jakości produktu pozwalają wyeliminować codzienne wewnętrzne audyty na linii produkcyjnej. Zakład Knauf Industries stosuje również opracowaną przez firmę Toyota metodę kontroli jakości Poka-Yoke, u której podstaw leży zasada „zero defektów”, jakie mogłyby powstać np. w wyniku ludzkiej nieuwagi. Na dokładną kontrolę pozwalają nowoczesne technologie zgromadzone we własnym laboratorium pomiarowym. Parametry produkowanych detali sprawdza się za pomocą sensorów laserowych, kamer wizyjnych czy spektrofotometrów. Ponieważ najważniejsze jest jednak uniknięcie błędów jeszcze zanim powstaną, firma Knauf Industries mocno inwestuje w kapitał ludzki, poprzez szkolenia i umiejętne zarządzanie zasobami ludzkimi. Tak naprawdę to doświadczeni pracownicy produkcyjni tworzą jakość, a technologia stanowi tylko wsparcie. Większość zespołu Knauf Industries to wieloletni pracownicy, co daje dużą stabilność i pewność poprawnego przebiegu realizowanych przez nich procesów.

Zobacz też: Knauf Industries wśród najlepszych dostawców Toyota Boshoku Europe

Potrzebujesz wsparcia?

Zadaj pytanie.

    Kontakt

    Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza.

    Twoja wiadomość zostanie przekazana do naszych ekspertów.