Zadaj pytanie

Kryteria wyboru dostawcy w branży automotive

26 sierpnia 2021

Wybór odpowiednich dostawców to jeden z najistotniejszych aspektów dla powodzenia danego procesu. Zarówno w przypadku elementów konstrukcyjnych nadwozia, jak i części składających się na silnik czy innych komponentów, należy zadbać o właściwe kryteria wyboru dostawcy, które pozwolą określić, z jakimi firmami warto nawiązać współpracę.

Odpowiedni wybór dostawcy w branży automotive przekłada się na zwiększenie wydajności, a tym samym wyższe zyski. Jakie kryteria wziąć pod uwagę, aby zminimalizować ryzyko strat?

Zagrożenia związane z wyborem nieodpowiednich dostawców

Wybór dostawców komponentów lub technologii jest niezwykle istotny w branży motoryzacyjnej. Całość procesu produkcyjnego – od pierwszych koncepcji do klienta końcowego – składa się z wielu powiązanych ze sobą etapów, a nieodpowiednie działanie jednego z nich może wpłynąć na ostateczny wynik. Zdecydowanie warto zatem uwzględnić ryzyko związane z tym wyborem, aby móc przygotować się do zastosowania odpowiednich kryteriów doboru dostawcy.

To decyzja, która wymaga szczegółowej analizy – zbyt częste zmiany lub zrezygnowanie ze współpracy z danym dostawcą na dalszym etapie produkcji może znacznie obniżyć wydajność firmy ze względu na przerwanie łańcucha dostaw. To z kolei prawdopodobnie wpłynie na opłacalność procesów i dostępność produktów, a ponadto doprowadzi do problemów ze stabilnością samego przedsiębiorstwa.

Z tego względu warto przede wszystkim poświęcić nieco czasu i zasobów, by określić prawidłowe kryteria wyboru dostawcy. Należy kierować się konkretnymi danymi, a także na bieżąco weryfikować poziom jakości usług udzielanych przez poszczególne firmy. Takie podejście przekłada się na większą efektywność pracy, jak również optymalizację kosztów związanych z łańcuchem dostaw. Aspekt finansowy jest tutaj niezwykle ważny – inwestycja we współpracę z podmiotem, który nie wykonuje swoich zadań w zadowalający sposób, może doprowadzić do utraty sporej ilości środków, podobnie jak zbyt częste zmiany dostawców.

Jak nawiązać współpracę z odpowiednią firmą w branży automotive? Kryteria wyboru dostawców

Pierwszym krokiem, który trzeba podjąć przed rozpoczęciem negocjacji z potencjalnymi dostawcami, jest identyfikacja dostępnych przedsiębiorstw. Przed złożeniem oferty należy zidentyfikować zakres działania danej firmy, jak również zweryfikować zgodność własnych oczekiwań wobec możliwości kandydatów do współpracy. Warto ponadto dokładnie zapoznać się z polityką biznesową dostawcy, a także oferowanym poziomem obsługi klienta.

Istotną kwestią jest sprawdzenie, czy dany dostawca nie doświadcza problemów związanych z wydajnością swoich działań. Kolejny ważny krok to szczegółowe określenie planu finansowego związanego z dostawami. Dogłębna analiza czynników finansowych stanowi kluczowy element tego procesu – to sposób na ustalenie satysfakcjonujących warunków współpracy, jak również określenie potencjalnych czynników ryzyka.

Coraz większą rolę odgrywają także czynniki związane z ekologią. Ograniczenie wpływu ruchu samochodowego na środowisko ma aktualnie znaczący wpływ na rozwój branży automotive, jak również decyzje poszczególnych przedsiębiorstw. To istotne nie tylko ze względu na dążenie do powstawania bardziej ekologicznego transportu, lecz także w kontekście zgodności z regulacjami, a nawet pod kątem opinii publicznej dotyczącej działań danej firmy.

System oceny dostawców

Ocena dostawców, która umożliwia wybór odpowiedniego partnera pod kątem długoterminowej współpracy, musi uwzględniać kilka kluczowych elementów. Należą do nich przede wszystkim terminowość, przeciętny czas realizacji zamówienia, jakość dostarczanych produktów (udział elementów wadliwych lub uszkodzonych) oraz zasady płatności, które powinny być korzystne dla przedsiębiorstwa składającego zamówienie. Całościowa ewaluacja potencjalnej współpracy musi opierać się o wszystkie z tych czynników, jak również inne aspekty istotne dla danej firmy.

Na podstawie wyżej wymienionych kryteriów można przygotować złożony system oceniania dostawców, który umożliwi wybranie najbardziej odpowiednich firm. Wnikliwa analiza wszystkich wskaźników pozwoli na zmniejszenie ryzyka nieudanej współpracy, która mogłaby doprowadzić do spadku wydajności związanego z niezrealizowanymi terminami dostaw.

Efektem procesu selekcji dostawy powinna być odpowiednia umowa, która w jasny i konkretny sposób określa zasady współpracy obu stron. W wielu sytuacjach dokładny obraz kooperacji jest ustalany właśnie na tym etapie; z tego względu firmy najczęściej negocjują jednocześnie z kilkoma dostawcami. Forma i zakres współpracy może się znacząco różnić w zależności od potrzeb oraz możliwości zarówno jednej, jak i drugiej strony.

Knauf Industries jako przykład skutecznej współpracy z dostawcami

Wybór i bieżąca ocena dostawców to skomplikowany proces, który wymaga ciągłego monitoringu, jednak przeprowadzenie odpowiedniej selekcji jest jak najbardziej możliwe. Warto również podkreślić, że w branży motoryzacyjnej należy kierować się profilem wybieranych firm dostawczych. Tak działa Knauf Industries – przedsiębiorstwo zajmujące się przede wszystkim wytwórstwem elementów samochodowych formowanych wtryskowo lub wykonanych z EPP i EPS. Dobór odpowiedniego dostawcy jest dokonywany na etapie wstępnej analizy procesu produkcji wśród przedsiębiorstw współpracujących z firmą. Takie podejście pozwala nieustannie utrzymywać wysoką jakość komponentów, które trafiają dalej, do producentów z sektora automotive.

Nadrzędnym priorytetem każdego projektu wykonywanego przez firmy związane z branżą motoryzacyjną powinna być satysfakcja klienta. Z tego względu wybrany dostawca musi spełniać wymagane kryteria, także ekonomiczne. Zadbanie o właściwy efekt tego procesu pozwala na wydajną pracę oraz dostarczanie produktów do klientów w określonym czasie, z utrzymaniem odpowiedniego poziomu rozwiązań.

Nie wahaj się skontaktować z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązań szytych na miarę dla Twojego projektu.

Potrzebujesz wsparcia?

Zadaj pytanie.

    Kontakt

    Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza.

    Twoja wiadomość zostanie przekazana do naszych ekspertów.