Zadaj pytanie

Jakie są najważniejsze filary CSR dla przemysłu motoryzacyjnego?

24 września 2021

Podczas omawiania tematów związanych z przemysłem coraz częściej porusza się kwestię CSR – corporate social responsibility, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Czym dokładnie jest CSR i w jaki sposób wpływa na rynek automotive? Wyróżniamy cztery główne obszary odpowiedzialności społecznej biznesu – warto poznać je wszystkie i wyciągnąć odpowiednie wnioski na temat tego, jak CSR zaczyna zmieniać świat.

Definicja społecznej odpowiedzialności biznesu. Czym jest CSR?

Multi-function armrests have many different functions in modern cars
 

Społeczna odpowiedzialność biznesu to stosunkowo nowa koncepcja – u jej podstaw leży stwierdzenie, że każda z gałęzi gospodarki i każda firma ma pewien wpływ na świat wokół siebie. Dotyczy to nie tylko samego dostarczania produktów i wykonywania procesów produkcyjnych, lecz także efektów dla środowiska i społeczeństwa. Choć przez długi czas paradygmaty rynkowe skupiały się przede wszystkim na zysku, aktualnie każde przedsiębiorstwo musi brać pod uwagę kwestie związane z CSR. Odpowiedzialność biznesu opiera się na kilku podstawowych filarach, które mogą mieć nieco mniejsze lub większe znaczenie w zależności od branży, jednak każdy z nich stanowi istotny temat dla współczesnych firm.

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce? Jest to przede wszystkim uwzględnienie czynników związanych z dobrem planety i społeczeństwa podczas planowania oraz wdrażania procesów produkcji. Firma społecznie odpowiedzialna to firma, która odpowiednio zarządza swoją działalnością, ograniczając negatywne efekty dla środowiska oraz społeczności. Definicja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jest zatem związana przede wszystkim z tworzeniem nowych rozwiązań i rezygnacją z tych, które wiążą się ze szkodliwością w kwestiach dotykających całe społeczeństwo.

Zobacz też: Case study: Moduł przedniej ochrony pasywnej pieszych – przedni wylot powietrza Renault Captur i absorber przedniego zderzaka.

Dlaczego coraz więcej firm zwraca uwagę na CSR? Co napędza ruch w kierunku zwiększenia społecznej odpowiedzialności biznesu?

Biznes odpowiedzialny społecznie staje się coraz popularniejszą ideą, zwłaszcza w krajach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. CSR zyskuje jednak popularność w coraz większej liczbie miejsc na świecie. Ma to związek z faktem, że społeczeństwo coraz bardziej zwraca uwagę na sposób, w jaki działają przedsiębiorstwa. Naciski społeczne, a także postępujące zmiany kulturowe i klimatyczne sprawiają, że CSR staje się coraz ważniejszym aspektem w działalności wielu firm.

Zobacz też: Nadkole – komponent z tworzywa pełniący funkcję dźwiękochłonną – jak wygląda jego produkcja

Społeczna odpowiedzialność biznesu bezpośrednio wiąże się także z potencjalnym zyskiem. Choć dostosowanie procesów pod kątem zmniejszenia negatywnych efektów często oznacza dodatkowe wydatki lub zmniejszenie przychodów, w dłuższej perspektywie klienci powinni chętniej wybierać firmy dbające o CSR.

Jaki jest cel społecznej odpowiedzialności biznesu?

Korporacyjny CSR skupia się na kilku założeniach. Firmy działające odpowiedzialnie oczywiście dalej są w stanie generować rosnące w czasie zyski. Jednocześnie modele społecznej odpowiedzialności biznesu zakładają, że w efekcie negatywny wpływ przemysłu na otaczającą nas rzeczywistość zmaleje. Dlatego biznes odpowiedzialny ekonomicznie i społecznie kieruje się często tak zwaną zasadą potrójnej linii przewodniej – TBL, czyli triple bottom line. Jest to podstawa zrównoważonego rozwoju. Koncepcja ta zakłada równie istotną rolę ekonomii, społeczeństwa i środowiska. Dotyczy to przede wszystkim „rozliczania się” z wpływu na ludzi i naturę w analogiczny sposób do raportowania wyników finansowych. Jest to najczęściej wykorzystywany sposób na określenie zgodności danego przedsiębiorstwa z założeniami CSR.

Jakie są cztery poziomy odpowiedzialności społecznej biznesu?

Pojęcie CSR dotyczy przede wszystkim czterech konkretnych obszarów – odpowiedzialności środowiskowej, filantropijnej, etycznej oraz ekonomicznej. Zapoznanie się z rodzajami społecznej odpowiedzialności biznesu pozwala dokładniej określić, jakie są cele CSR, a tym samym dostosować działalność przedsiębiorstwa pod kątem idei zrównoważonego rozwoju.

Odpowiedzialność środowiskowa

Odpowiedzialność społeczna w zakresie środowiskowym zyskuje w ostatnich latach na znaczeniu w związku z postępującymi zmianami klimatu i anomaliami pogodowymi. Inicjatywy CSR mają na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania biznesu na środowisko. W przypadku przemysłu motoryzacyjnego CSR na tym polu może być realizowane poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń oraz zużycia surowców, a także przez kompensację środowiskową.

Zobacz też: ZRÓWNOWAŻONE, W 100% NADAJĄCE SIĘ DO RECYKLINGU TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM

Odpowiedzialność filantropijna

Kolejny rodzaj społecznej odpowiedzialności biznesu to wspieranie organizacji non-profit, jak również tworzenie własnych organizacji charytatywnych. Odpowiedzialność społeczna w biznesie realizowana w ten sposób polega przede wszystkim na wspieraniu celów dobroczynnych częścią zysków przedsiębiorstwa.

Odpowiedzialność etyczna

Definicja CSR w dużej mierze wynika także z etyki. Postępowanie przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie powinno być zgodne z zasadami sprawiedliwego traktowania partnerów biznesowych, klientów i pracowników. Jest to dosyć szerokie pojęcie, które obejmuje również między innymi pracę na materiałach pochodzących z etycznych źródeł. 

Zobacz też: Części samochodowe Tier 1 i OEM – Jak wygląda produkcja części samochodowych dla OEM i Tier 1?

Odpowiedzialność ekonomiczna

Społeczna odpowiedzialność biznesu objawia się również w kwestiach związanych bezpośrednio z ekonomią. Ten obszar łączy w sobie cztery poziomy odpowiedzialności społecznej. W jego ramach zakłada się, że działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mają prowadzić nie tylko do maksymalizacji zysków, lecz także do pozytywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo. Termin ten w szczególności dotyczy pozyskiwania przychodów zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Najważniejsze filary CSR dla przemysłu motoryzacyjnego

Dla przemysłu motoryzacyjnego najważniejszym filarem CSR jest z pewnością odpowiedzialność społeczna w zakresie środowiskowym i ekonomicznym. Choć wiele firm w dalszym ciągu skupia się przede wszystkim na ekonomii, wszystkie cztery aspekty CSR są bardzo istotne. Warto przy tym dodać, że oprócz wspomnianego już zwiększenia popytu wśród klientów poprzez trzymanie się zasad odpowiedzialności społecznej, wprowadzanie rozwiązań z tego zakresu – zwłaszcza dotyczących etyki – może zdecydowanie poprawić zadowolenie pracowników. To z kolei przekłada się na wyższą wydajność, która bezpośrednio wpływa na zyski.

Zobacz też: Tylna kanapa samochodowa – jakie ma znaczenie dla bezpieczeństwa?

Argumenty przemawiające za społeczną odpowiedzialnością biznesu w branży motoryzacyjnej

Społeczna odpowiedzialność biznesu dotyczy głównie wpływu firmy na świat. Społeczeństwo z roku na rok jest coraz bardziej świadome zagrożeń związanych między innymi z zanieczyszczeniem środowiska czy nieetycznymi praktykami przedsiębiorstw. Poprzez zastosowanie założeń CSR firmy stają się bardziej wiarygodne. Odpowiedzialność biznesowa okazuje się szczególnie istotna w branży motoryzacyjnej, która w przeszłości generowała wiele zanieczyszczeń. W ostatecznym rozrachunku CSR powinno przynosić korzyści wszystkim – zarówno przedsiębiorstwom, jak i społeczeństwu.

Zobacz też: Jak zmniejszyć ślad węglowy sektora motoryzacyjnego?

CSR w praktyce na przykładzie Knauf Industries

Realne zastosowanie zasad odpowiedzialności społecznej biznesu można zaobserwować na przykładzie Knauf Industries. Wśród działań związanych z CSR podejmowanych przez firmę znajduje się między innymi redukcja emisji i konsumpcji dóbr naturalnych w trakcie produkcji komponentów motoryzacyjnych, a także czynności mające poprawić warunki pracy zatrudnionych osób. Knauf Industries wprowadza w życie rozwiązania, które umożliwiają realizację założeń CSR. Dokładny wygląd procesów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu można poznać w obszernym raporcie „Mission CSR. More than just words: actions. Our social responsibility 2021” dostępnym po zapisaniu się do newslettera Knauf.

Zobacz też: Ekologiczna produkcja samochodów – w poszukiwaniu nowych technologii

Potrzebujesz wsparcia?

Zadaj pytanie.

    Kontakt

    Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza.

    Twoja wiadomość zostanie przekazana do naszych ekspertów.