Zadaj pytanie

Czym jest automatyczny magazyn i jakie korzyści wynikają z automatyzacji magazynu?

03 lipca 2023

Automatyzacja procesów intralogistycznych staje się codziennością coraz większej liczby firm. Z automatycznych regałów, transporterów taśmowym, systemów WMS i mobilnych robotów korzystają już nie tylko duże firmy, lecz także małe i średnie przedsiębiorstwa. Dlaczego warto zainwestować w takie rozwiązania?  

Automatyczny magazyn – czym jest i jak działa? 

Automatycznym magazynem jest taki rodzaj obiektu, w którym zdecydowana większość procesów zachodzi przy użyciu różnego rodzaju maszyn i urządzeń realizujących zaprogramowane działania. Są to zazwyczaj powtarzalne czynności związane z odbiorem przesyłek, wewnętrznym transportem i składowaniem oraz komplementacją zamówień i wydawaniem towarów do wysyłki. Nad ich poprawnym przebiegiem czuwa informatyczny system magazynowy WMS (Warehouse Management System), który wysyła polecenia do poszczególnych urządzeń i czuwa nad stanem zapasów magazynowych. W zależności od tego, jak wiele procesów przeprowadzają maszyny i jak duży udział w ich realizacji mają pracownicy, wyróżnia się kilka poziomów automatyzacji magazynu. 

Poziomy automatyzacji magazynów 

W intralogistyce rozróżnia się trzy fazy automatyzacji: niski, średni oraz wysoki. W pierwszym przypadku codzienne funkcjonowanie magazynu jest oparte na tradycyjnych rozwiązaniach, jak zwykłe regały i wózki paletowe obsługiwane przez pracowników. Nadzór nad sprawnym i bezpiecznym przebiegiem wszystkich operacji, pracą poszczególnych osób oraz stanem magazynu wymaga zatrudnienia wykwalifikowanych specjalistów, co wiąże się z podwyższonymi kosztami. W przypadku średniego poziomu automatyzacji magazynu pracownicy są częściowo wspierani w codziennych czynnościach przez maszyny np. do przenoszenia ciężkich towarów, co zwiększa efektywność i bezpieczeństwo. W tym przypadku procesy są również często planowane w systemie informatycznym WMS. Natomiast o magazynie w pełni zautomatyzowanym możemy mówić wtedy, gdy ponad 95% procesów jest realizowanych przez automaty. Zadaniem pracowników jest wówczas jedynie czuwanie nad ich pracą i ewentualnie realizowanie bardziej skomplikowanych czynności, z którymi maszyny nie są w stanie sobie poradzić.

Zalety automatycznych systemów magazynowych w branży automotive 

Przechowywanie komponentów w przemyśle motoryzacyjnym
Przechowywanie komponentów w przemyśle motoryzacyjnym

Branża automotive to jedna z najsilniejszych i najdynamiczniej rozwijających się gałęzi światowego przemysłu, którą jednocześnie cechuje najwyższy stopień zautomatyzowania magazynów. Zarządzanie procesami magazynowymi jest w tym przypadku niezwykle złożone, ze względu na duże zróżnicowanie i liczbę przychodzących i wychodzących części, dynamiczną rotację towarów i nacisk na niezawodność realizacji zamówień w modelu dostaw „just in time”. Automatyka magazynowa zapewnia firmom z branży motoryzacyjnej szereg korzyści i dziś jest już nieodłącznym elementem ich działalności. To jedna z najnowocześniejszych technologii wpisujących się w koncepcję przemysłu 4.0, która jednocześnie dostarcza odpowiedzi na pytanie, jak obniżyć koszty produkcji

Większa efektywność łańcucha dostaw 

Automatyczne magazyny pozwalają na zaoszczędzenie nawet 80% przestrzeni magazynowej, którą w tradycyjnych operacjach logistycznych zabierają np. wózki widłowe. Ponadto w tzw. zautomatyzowanych magazynach wysokiego składowania stosuje się regały o wysokości przekraczającej 7,2 metra. W ten sposób zwiększa się pojemność magazynu, co ma kolosalne znaczenie, także z punktu widzenia dzisiejszych kosztów najmu powierzchni magazynowych. Ponadto automaty mogą pracować bez przerwy, nie ulegają wypadkom, nie wymagają ogrzewanych i dobrze oświetlonych pomieszczeń oraz nie popełniają błędów. Wszystko to wpływa na nawet trzykrotne zwiększenie efektywności procesów logistycznych wewnątrz firmy. Jednocześnie obniżeniu ulegają koszty realizacji czynności związanych z przyjmowaniem, wewnętrznym transportem, kompletacją i wydawaniem towarów. W efekcie zwiększa się również wydajność całego łańcucha dostaw.  

Płynność inwentaryzacji w czasie rzeczywistym 

We współczesnych magazynach firm z branży automotive nad stanami zapasowymi czuwa system zarządzania WMS. Umożliwia to stałą identyfikację i kontrolę przepływu ładunków, od momentu przyjęcia komponentów czy surowców poprzez kontrolę jakości, aż po moment dystrybucji do klienta. Weryfikacja stanów magazynowych w czasie rzeczywistym pozwala uniknąć braku zapasów, co mogłoby spowodować czasowe przerwanie łańcucha dostaw i ich opóźnienie do finalnego odbiorcy. Niezawodność i terminowość to w branży automotive warunek konkurencyjności. Wszelkie niedociągnięcia w tym obszarze mogą skutkować poważnymi stratami finansowymi, a nawet utratą klienta. 

Wysokie bezpieczeństwo ładunków i personelu 

Przenoszenie relatywnie dużych, ciężkich i drogich komponentów nie mogłoby być realizowane bez użycia automatycznych transporterów czy wind magazynowych, które wchodzą w skład wyposażenia zautomatyzowanego magazynu. W przestrzeniach logistycznych firm motoryzacyjnych powszechne zastosowanie znajdują również roboty magazynowe – przemysłowe czy tzw. co-boty realizujące zadania typu „pick and pack”, które polegają między innymi na podnoszeniu i pakowaniu produktu. Przeniesienie fizycznego obciążenia z ludzi na maszyny pozwala chronić zdrowie pracowników, zapewnić im większy komfort pracy, a co za tym idzie – pozwala ograniczyć liczbę urlopów chorobowych wynikających np. z kontuzji. Ponadto dzięki procesom automatyzacji we współczesnych magazynach pracę znajduje coraz więcej kobiet. 

Zobacz też: Rozwój robotyzacji produkcji w branży automotive – większe korzyści i szersze perspektywy

Sprawna i precyzyjna kompletacja zamówień 

Szybkie i bezbłędne przygotowanie zamówień do wysyłki to warunek niezawodności i czasowości dostaw. W zautomatyzowanych magazynach cały ten proces odbywa się według modelu „order to person”. W rozwiązaniu tym maszyna samodzielnie klasyfikuje i pobiera towar, który jest następnie transportowany do stanowiska kompletacyjnego. Zadanie to mogą realizować układnice i przenośniki taśmowe lub mobilne roboty magazynowe. W ten sposób pracownik magazynu nie musi już samodzielnie przemieszczać się wśród regałów w poszukiwaniu zamówionych towarów. Zdecydowanie zwiększa się efektywność takiego procesu, który ponadto może być kontynuowany przez 24 godziny na dobę. Oprócz maszyn i systemów zarządzania pracę automatycznego magazynu wspierają także nowoczesne systemy opakowaniowe stosowane w logistyce

Zalety wykorzystania pojemników Komebac® w nowoczesnych systemach logistycznych 

 Pojemniki Komebac®  - ultralekkie pojemniki transportowe
Pojemniki Komebac® – ultralekkie pojemniki transportowe

Zautomatyzowany magazyn wymaga zastosowania odpowiednio przygotowanych pojemników do składowania i transportu towarów. Muszą one być przede wszystkim wyposażone w system identyfikacji, który umożliwia sczytywanie danych przez maszyny, a ponadto dopasowane do wymogów przenośników taśmowych, układnic regałowych czy robotów. Dodatkowo towary w branży automotive mogą mieć niekiedy bardzo duży ciężar i nietypowe kształty, co stanowi duże wyzwanie dla standardowych pojemników z tworzywa. Odpowiedzią na specyficzne potrzeby firm motoryzacyjnych są opracowane przez inżynierów z firmy Knauf Industries ultralekkie pojemniki ze spienionego polipropylenu EPP. Zwrotne opakowania Komebac® wykonane z materiału o komórkowej budowie, który jest wypełniony w 95% powietrzem, są o 62% lżejsze od standardowych opakowań przemysłowych, a jednocześnie niezwykle trwałe i odporne na uderzenia. Dzięki temu doskonale nadają się do składowania nawet bardzo ciężkich towarów, a przy tym obniżają całkowitą masę ładunku. Dzięki doskonałym właściwościom tłumiącym nie wydają hałasu podczas transportu na przenośnikach taśmowych i zapewniają możliwość łatwego montowania systemów identyfikacji czy oznakowania. Ekonomiczna metoda formowania ciśnieniowego pozwala na produkcję opakowań o indywidualnie dopasowanych wymiarach, organizacji wnętrza czy nawet ze specjalnymi wkładkami odwzorowującymi kształt produktu. 

Potrzebujesz wsparcia?

Zadaj pytanie.

    Kontakt

    Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza.

    Twoja wiadomość zostanie przekazana do naszych ekspertów.