Zadaj pytanie

Oprogramowanie CAE w technologii wtrysku

11 grudnia 2018 | Piotr Sochaczewski

Oszczędność czasu w projektach automotive

Branża motoryzacyjna dostarcza nam złożonych projektów, wymagających dokładnych analiz technicznych oraz finansowych. Wobec nieustannych wyzwań tworzenia innowacyjnych rozwiązań kluczową kwestią stała się idea Time-Saving. W ciągłej potrzebie redukcji kosztów produkcji, opierającej się na minimalizowaniu potrzebnego czasu i środków, wspierają nas producenci oprogramowania CAE (Computer Aided Engineering).

Przygotowanie oceny wykonalności oraz dokładna kalkulacja zakładanych kosztów gwarantują przygotowanie rzetelnej oferty. Stosując metody symulacyjne mamy możliwość dokonania wstępnej oceny parametrów wtrysku oraz pakowania, co pozwala nam już na wstępnym etapie projektu zaplanować optymalizację tych procesów.  

Idea TIME-SAVING rozpoczyna się wraz z początkiem projektu

Pierwsze realne oszczędności czasowe przekładające się w rezultacie na redukcję kosztów pojawiają się już podczas przygotowania konstrukcji części. Wspomagamy klienta w fazie projektowania wypraski oraz prototypowania, wskazując również potencjalne ryzyka technologiczne. Pozwala nam to na skrócenie pierwszych etapów projektu podczas początkowego rozwoju designu wyrobu. Wówczas w fazie DFM (Design for Manufacturing) narzędzia skupiamy się na głębszej analizie reologii, kinematyki narzędzia oraz bilansu cieplnego. 

Wiemy jak kosztowne mogą być zmiany w narzędziu po jego wyprodukowaniu. Koszt modyfikacji formy wtryskowej to jeden z elementów, jednak dodatkowe próby, kolejne wysyłki próbek, pomiary, testy oraz wszystkie inne procesy, które muszą zostać w takiej sytuacji powtórzone, generują dodatkowe koszty. Niewłaściwa analiza DFM może, więc zaważyć na opłacalności całego projektu. W skrajnych przypadkach wprowadzanie poprawek w narzędziu nie jest możliwe i konieczne jest zastosowanie rozwiązań alternatywnych. Często polegają one na przygotowaniu drugiego gniazda lub drugiej wersji narzędzia w odmiennej koncepcji technicznej.

Zobacz też: 

Druk 3D w branży motoryzacyjnej

Opieranie naszych działań na dążeniu do optymalizacji skraca zarówno fazę przygotowania konstrukcji części jak również jej prototypowanie. Dokładne przeanalizowanie kształtu części z uwzględnieniem wymogów technologicznych oraz zwróceniem uwagi na jej unikalne cechy mechaniczne czy estetyczne przyczynia się do zmniejszenia kosztownych zmian na późniejszych etapach realizacji projektu. 

Nasz czas jest Twoim czasem

W Knauf Industries podążamy za innowacyjnymi rozwiązaniami wspierającymi pracę naszych inżynierów.  Inwestujemy w systemy umożliwiające analizę symulacji wtrysku oraz pracę w zintegrowanym środowisku CAD (Computer Aided Design) w całej grupie KNAUF Industries. Rozumiemy potrzeby klienta i odpowiadamy na nie wprowadzając do naszej polityki ideę Time-Saving. Specjalistyczne oprogramowanie pozwala nam na optymalizację czasu i kosztów, ale przede wszystkim umożliwia dostarczenie produktu wysokiej jakości w optymalnej cenie. 

Zobacz też: Druk 3D i formowanie wtryskowe – czy można połączyć te dwie technologie?

Autor

Autor artykułu

Piotr Sochaczewski
Technical Account Manager

O autorze

„Jako inżynier jestem skoncentrowany na technicznych aspektach projektowania części z tworzyw sztucznych oraz narzędzi.  Jednak najważniejszym czynnikiem wpływającym na moje nastawienie są zawsze potrzeby klientów. W pracy stawiam czoła wyzwaniom, które rozwijają moją wiedzę i doświadczenie. Każdego dnia przynosi mi to ogromną satysfakcję.”

Potrzebujesz wsparcia?

Zadaj pytanie.

    Kontakt

    Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza.

    Twoja wiadomość zostanie przekazana do naszych ekspertów.