Zadaj pytanie

Jakie zastosowanie ma Internet Rzeczy w przemyśle automotive?

02 maja 2023

Internet Rzeczy to jedno z kluczowych pojęć, z którym można się spotkać w kontekście postępującej cyfrowej rewolucji. Znajduje on zastosowanie nie tylko w sferze codziennego życia, lecz także w bardzo zaawansowanych procesach przemysłowych. Jaki jest jego wpływ na rozwój branży automotive?  

Internet rzeczy – co to jest? Definicja pojęcia 

Zanim przejdziemy do praktycznych zastosowań tej technologii w branży automotive, warto najpierw krótko wyjaśnić, czym jest Internet Rzeczy, w skrócie IoT – od angielskiego określenia Internet of Things. Tworzą go elektroniczne urządzenia wyposażone w różnego rodzaju czujniki i liczniki, które połączone w sieć mogą gromadzić, przesyłać lub wymieniać między sobą dane. Cyfrowa komunikacja między urządzeniami IoT ma na celu usprawnianie różnego rodzaju procesów i w efekcie poprawę komfortu użytkowania. Rozróżnia się podstawową wersję IoT, z której korzysta na co dzień szeroka gama użytkowników, oraz przemysłową podwersję IIoT, która jest zarezerwowana dla zaawansowanych procesów, np. produkcyjnych czy logistycznych.

Zobacz też: Zastosowanie robotów współpracujących w branży automotive

Internet Rzeczy – zalety i wady 

Jedną z najczęściej wymienianych korzyści z użytkowania Internetu Rzeczy na co dzień jest większy komfort życia. Inteligentne urządzenia IoT gromadzą dane, które następnie służą im do podejmowania niezależnych decyzji, bez ingerencji człowieka. Na przykład smartwatch po wykryciu zwiększonego poziomu stresu po pracy może wysłać tę informację do centrali sterującej inteligentnym budynkiem, który z kolei aktywuje program umożliwiający odprężenie. Natomiast zadaniem przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) jest podnoszenie efektywności i bezpieczeństwa procesów. Dane dotyczące przebiegu produkcji, zużycia energii czy konserwacji predykcyjnej urządzeń IoT pozwalają zmniejszyć koszty, uniknąć potencjalnych strat i przestojów oraz stale doskonalić produkt. Internet Rzeczy jako technologia gromadząca tzw. Big Data może mieć jednak swoje wady. Wykradzione lub przekazane w nieodpowiednie ręce dane mogą być wykorzystane na niekorzyść użytkowników lub firm. Inną kwestią jest przekazanie sztucznej inteligencji możliwości podejmowania decyzji w kluczowych nieraz dziedzinach ludzkiego życia. Jakikolwiek błąd obliczeniowy np. w procedurach medycznych czy na linii produkcyjnej w fabryce może prowadzić do poważnych konsekwencji. 

Czy Internet Rzeczy niesie za sobą jakieś zagrożenia? 

Internet Rzeczy, podobnie jak każda cyfrowa sieć, jest podatna na ingerencję z zewnątrz, co rodzi różne zagrożenia. Oprócz wspomnianego wycieku danych, istnieje również niebezpieczeństwo przejęcia kontroli nad urządzeniami IoT przez osoby trzecie. W przypadku firm może to prowadzić nie tylko do strat związanych z przestojem urządzeń i kosztami usunięcia skutków ataku, lecz nawet zagrożenia zdrowia pracowników. Nietrudno wyobrazić sobie również scenariusz, w którym haker włamuje się do bazy danych nawigacyjnych, z którymi łączą się samochody autonomiczne lub zmienia sterujące nimi algorytmy.  

Oprogramowanie sterujące urządzeniem IoT może również źle ocenić sytuację i podjąć błędną decyzję bez ingerencji z zewnątrz, co pokazują choćby testy samochodów autonomicznych w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście nie da się uniknąć wszystkich zagrożeń, ale można im aktywnie przeciwdziałać, dbając o stosowanie najnowszych zabezpieczeń, aktualizację oprogramowania i zapobiegając potencjalnemu wyciekowi wrażliwych danych, które mogłyby być wykorzystane przez cyberprzestępców. Warto pamiętać, że bezpieczeństwo jest zależne nie tylko od producentów sprzętu i oprogramowania, ale także w dużej mierze świadomości i rozsądku samych użytkowników, a zwłaszcza odpowiedniej kultury korzystania z sieci i urządzeń.  

Zastosowanie Internetu Rzeczy w przemyśle motoryzacyjnym 

Jeśli wziąć pod uwagę rosnącą złożoność zarówno pojazdów, jak i procesów w branży automotive, można dojść do wniosku że zastosowanie Internetu Rzeczy w tym środowisku jest niezbędne. Jego obecność można zauważyć na dwóch płaszczyznach: na drogach oraz w fabrykach z branży automotive. Dziś sztuczna inteligencja może nie tylko monitorować ruch na drogach i na tej podstawie zapobiegać kolizjom i powstawaniu korków, lecz także przekazywać informacje do inteligentnych pojazdów. Współczesne samochody posiadają coraz więcej czujników i systemów, które analizują, wysyłają i pobierają dane z centralnych serwerów – wszystko po to, by poprawić komfort kierowcy i zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Projektowanie i wytwarzanie pojazdów, które coraz bardziej przypominają smartfony na czterech kołach i są kolejnym rodzajem urządzeń IoT, stawia nowe wyzwania przed producentami.  

Do kilkunastu tysięcy mechanicznych części, z których składa się samochód, dochodzą inteligentne podzespoły elektroniczne z dedykowanym oprogramowaniem, którego architektura musi uwzględniać podwyższone standardy bezpieczeństwa użytkowników i baz danych. Bez przemysłowego Internetu Rzeczy złożone procesy produkcyjne przebiegające w wielu różnych fabrykach byłyby znacznie wolniejsze i obarczone znacznie większym ryzykiem błędu. W fabrykach samochodów przyszłości projektowanie produktu, planowanie produkcji, logistyka, praca linii produkcyjnych, a nawet obszar utrzymania ruchu maszyn i urządzeń, zachodzi w dużej mierze w sferze cyfrowej i jest aktywnie wspomagane przez sztuczną inteligencję. 

Urządzenia IoT wykorzystywane w przemyśle automotive 

Zarówno w kontekście IoT, jak i IIoT mówi się nie tyle o konkretnych urządzeniach, a raczej czujnikach, miernikach i licznikach, w które zostały one wyposażone. To właśnie dzięki kamerom i oczujnikowaniu roboty na linii produkcyjnej mogą rejestrować dane związane z pracą maszyny lub procesem. Tak pozyskane dane mogą stać się punktem wyjścia do wprowadzania optymalizacji i innowacji w branży automotive. W dużych fabrykach samochodów korzystających z rozwiązań przemysłu 4.0, przemysłowy Internet rzeczy jest coraz częściej używany m.in. do konserwacji predykcyjnej. Na przykład w fabrykach BMW, dzięki dużej liczbie czujników na maszynach produkcyjnych, możliwe jest ciągłe monitorowanie ich pracy i wykrywanie potencjalnych usterek jeszcze zanim dojdzie do wstrzymania produkcji. Dzięki temu serwis wymienia jeszcze działającą część na nową, co pozwala zmniejszyć ogólne koszty serwisowania. Cały system działa w chmurze, więc zespoły utrzymania ruchu w innych zakładach wiedzą, na jakie potencjalnie awaryjne części należy zwracać uwagę. Podobne rozwiązanie jest stosowane również w zakładzie Audi w Ingolstadt. Pracownicy korzystają z mobilnej aplikacji typu IoT, która wysyła powiadomienia typu „push” w razie wystąpienia jakichkolwiek anomalii. Dane zbierane z czujników w sieci industrial IoT mogą również posłużyć do optymalizacji zużycia energii, redukcji odpadów czy poprawy kontroli jakości. Jak wynika z analizy Capgemini, zakłady produkcyjne, które wdrożyły Internet rzeczy, już po upływie roku odnotowały wzrost produktywności o 4,4%. 

Przyszłość Internetu Rzeczy w przemyśle automotive 

 cover for the dome of the hydrogen tank
Osłona zbiornika na wodór

Internet Rzeczy jest jedną z wiodących technologii przemysłu 4.0, które napędzają przemysł automotive i wspierają jego dynamiczny rozwój. Najbardziej widocznym przejawem cyfrowej rewolucji w motoryzacji jest rosnąca liczba pojazdów podłączonych do sieci. Według raportu londyńskiej firmy badawczej Omdia do 2025 roku osiągnie ona zawrotny poziom 571 milionów. W obliczu rosnących cen paliw i energii inteligentne systemy, które dostarczają najlepszych odpowiedzi na pytanie, jak obniżyć koszty produkcji i ją racjonalizować, takie jak industrial IoT, muszą stać się codziennością w wielu fabrykach. Rozwiązania przemysłu 4.0 w postaci inteligentnych robotów, technologii 3D w branży motoryzacyjnej i nowoczesnego oprogramowania są już dziś stosowane w naszych fabrykach w całej Europie. Dzięki temu jesteśmy w stanie projektować w każdym detalu i efektywnie wytwarzać szeroką gamę nowoczesnych części samochodowych z tworzyw sztucznych, takich jak elementy samochodowe formowane wtryskowo czy innowacyjne pianki z polipropylenu spienionego (EPP). Zapraszamy do współpracy i skorzystania z naszego nowoczesnego potencjału produkcyjnego. 

Potrzebujesz wsparcia?

Zadaj pytanie.

    Kontakt

    Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza.

    Twoja wiadomość zostanie przekazana do naszych ekspertów.