Zadaj pytanie

Sukces certyfikacji w branży motoryzacyjnej - IATF w KNAUF Industries Polska

11 czerwca 2018

Standard motoryzacyjny we Wrocławiu 

„W przypadku części samochodowych, jakość każdego elementu ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i komfort jazdy. Do tej pory, w zależności od kraju, obowiązywało kilka standardów jakości produktów. W 2016 roku zadecydowano o ujednoliceniu wymagań w branży motoryzacyjnej, dlatego opracowano standard IATF 16949:2016” — powiedział Michał Matuszewski, Dyrektor ds. Jakości odpowiedzialny za spełnienie wymagań związanych z tym standardem we wrocławskim zakładzie.

„W 2017 roku złożyliśmy wniosek o przyznanie certyfikatu. Uzyskaliśmy go po 12 miesiącach, ponieważ w procesie certyfikacji trzeba udokumentować przynajmniej roczne posiadanie rozwiniętego systemu zarządzania jakością” — dodał Michał.

Standard jest przyznawany przez Międzynarodową Grupę Zadaniową Motoryzacji (IATF) — międzynarodową organizację branży motoryzacyjnej, która zrzesza producentów samochodów: BMW Group, Chrysler Group, Daimler AG, Fiat Group Automobile, Ford Motor Company, General Motors Company, PSA Peugeot Citroen, Renault SA i Volkswagen AG oraz stowarzyszenia producentów samochodów: AIAG (Stany Zjednoczone), ANFIA (Włochy), FIEV (Francja), SMMT (Wielka Brytania) i VDA (Niemcy). Standard IATF 16949: 2016, został wprowadzony w październiku 2016 r. i zastąpił dotychczasową specyfikację techniczną ISO/TS 16949:2009. Podobnie jak w przypadku standardu ISO/TS 16949:2009, standard IATF 16949:2016 stanowi uzupełnienie standardu ISO 9001:2015.

„Nowy standard traktuje w sposób kompleksowy cały proces produkcyjny i jego organizację. Oznacza to, że najwyższe wymagania dotyczą nie tylko samego produktu, ale także wszystkich związanych z nim elementów” — wyjaśnił Michał, a następnie dodał — „te same standardy musi spełniać nie tylko zakład we Wrocławiu, ale także wszyscy jego podwykonawcy. Regularny audyt wewnętrzny jest również ważnym elementem. Jakość zawsze była dla nas najważniejsza. Fakt, że uzyskaliśmy certyfikat IATF 16949:2016 potwierdza, że dbamy o najwyższe standardy nie tylko w przypadku produktu, ale także w całej organizacji produkcji”.

STANDARD IATF — liczy się jakość

„Cały czas nadzorujemy wszystkie elementy produkcji, rozpoznając możliwe błędy i proponując ulepszenia” — mówi Michał.

IATF 16949:2016 szczegółowo opisuje kompetencje audytorów zajmujących się zasobami wewnętrznymi, jak równie dostawcami. Oprócz sprecyzowania wymagań dotyczących audytorów, standard wskazuje również konieczność rozwijania ich kompetencji.

„Chodzi o to, aby stale dbać o jakość i podchodzić odpowiedzialnie do każdego zadania. Oznacza to, że aby uzyskać certyfikat, musieliśmy przeorganizować naszą codzienną pracę. Zgodnie ze standardem IATF, zakład we Wrocławiu musi na przykład zachować całą dokumentację związaną z procesem produkcyjnym. Dokumentacja ma być bezpiecznie przechowywana przez przynajmniej 15 lat od zakończenia produkcji” — wyjaśnił Michał.

Dodaje również „Zarządzanie ryzykiem jest również kluczową kwestią. Do naszych obowiązków należy stałe analizowanie zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych zagrożeń, które mogą wpływać na organizację i jej system zarządzania jakością”. Prawidłowo przeprowadzona analiza wymagań i potencjalnych defektów w odniesieniu do całego procesu produkcyjnego, pozwala zapobiegać potencjalnym błędom i obniżyć koszty związane z produkcją wyrobów niezgodnych z normą.

„Naszym zadaniem jest nie tylko przeanalizowanie ryzyka, ale także rzetelne przygotowanie się na sytuacje, które mogą zagrozić procesowi produkcji. Musimy doskonalić i ćwiczyć zachowania w sytuacjach kryzysowych, takich jak pożary lub inne klęski żywiołowe, które mogą zakłócać normalne funkcjonowanie. Takie działania zapobiegawcze mobilizują całą organizację do współpracy i wspólnego poszukiwania najlepszych rozwiązań”.

MICHAŁ MATUSZEWSKI, Dyrektor ds. Jakości

Knauf Industries Polska, zakład we Wrocławiu

Strategia jakości dla KNAUF Industries Polska wymaga certyfikacji IATF w obu obiektach, dlatego została ona wprowadzona również do zakładu Mszczonów

Potrzebujesz wsparcia?

Zadaj pytanie.

    Kontakt

    Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza.

    Twoja wiadomość zostanie przekazana do naszych ekspertów.