Zadaj pytanie

Samochody ze zdefiniowanym pakietem oprogramowania, czyli wielki krok w stronę motoryzacji przyszłości

05 lipca 2022

Od dłuższego czasu rola oprogramowania komputerowego w pojazdach staje się coraz istotniejsza. Rozwiązania software’owe łączą różnorodne funkcje samochodów, dostarczając użytkownikom szereg korzyści. Zaawansowane rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, rozbudowane wsparcie dla kierowcy czy systemy poprawiające komfort jazdy – to tylko niektóre z możliwości. Klienci na rynku automotive są coraz bardziej zainteresowanie automatyzacją poszczególnych systemów. Ciągły rozwój branży motoryzacyjnej, szczególnie w kierunku pojazdów definiowanych przez oprogramowanie, sprawia, że już niedługo „samochody przyszłości” będą coraz częściej widoczne na drogach.

Co to jest pojazd zdefiniowany przez oprogramowanie?

„Pojazd zdefiniowany programowo” jest stosunkowo nowym pojęciem, które odnosi się do zupełnie nowego podejścia do projektowania samochodów. Głównym założeniem jest tutaj możliwość kontroli wszystkich parametrów i funkcji auta za pośrednictwem oprogramowania. Rozwiązania tego typu oferują znacznie wyższy poziom zarówno bezpieczeństwa, jak i komfortu jazdy ze względu na dostarczanie ciągłych aktualizacji oraz dostęp do usług bezprzewodowych.

Koncepcja pojazdów definiowanych programowo bardzo szybko zdobywa popularność w branży automotive. To podejście, które oferuje wiele korzyści – wśród najważniejszych należy wymienić maksymalizację cyklu życia i wartości pojazdów poprzez komercjalizację oprogramowania. Tego typu technologie pozwolą również zbierać więcej informacji na temat samochodów i parametrów jazdy, by skutecznie ulepszać rozwiązania stosowane w autach.

Kiedy samochód można nazwać zdefiniowanym programowo?

Zrozumienie założeń pojazdów definiowanych poprzez oprogramowanie jest bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju tej gałęzi motoryzacji. Termin ten odnosi się do stanu, w którym wartość rozwiązań programistycznych oraz całego sprzętu elektronicznego przekracza wartość sprzętu mechanicznego. Jest to zatem w pewnym stopniu nowe podejście do projektowania samochodów, które jednocześnie kontynuuje postępujące od lat trendy dotyczące wzrostu znaczenia elektroniki w autach.

Oczekiwania klientów i wymagania stawiane producentom z branży motoryzacyjnej nieustannie rosną. Jest to widoczne szczególnie w trzech podstawowych obszarach: elektryfikacji, automatyzacji i łączności. Aby móc sprostać nowym wyzwaniom, niezbędne jest skorzystanie z dedykowanego oprogramowania. Dzięki aktualizacjom i usługom bezprzewodowym możliwe będzie szybsze reagowanie na jakiekolwiek problemy, wprowadzanie nowych rozwiązań, a także zbieranie cennych informacji na temat poszczególnych funkcji pojazdów.

Zobacz też: Jak wdrożyć kluczowe techniki „szczupłej produkcji”?

Jakie korzyści niosą ze sobą pojazdy definiowane programowo?

Samochody zdefiniowane poprzez oprogramowanie oferują swoim użytkownikom wiele zalet w kwestii bezpieczeństwa i wygody. Klienci będą mogli otrzymywać aktualizacje bezprzewodowe, które obejmować będą między innymi następujące poprawki:

  • ulepszenie funkcji bezpieczeństwa,
  • nowe funkcje systemów informacyjno-rozrywkowych,
  • monitorowanie i dostrajanie podstawowych funkcji pojazdu, przede wszystkim wchodzących w skład układu napędowego.

Pojazdy definiowane programowo ułatwią przy tym zbieranie kluczowych danych wykorzystywanych przez producentów samochodów. Możliwy będzie ciągły wgląd w każdy aspekt pracy pojazdu, jak również jego osiągi. Takie monitorowanie stanu i ciągła kontrola pozwoli na usprawnienie systemu zarządzania cyklem życia samochodów i opracowywanie nowych funkcji, które będą generować jeszcze większe przychody.

Zobacz także: DFM – design for manufacturing w branży automotive. Zalety, wartość dodana i koszty

Ewolucja pojazdów definiowanych programowo

Rozwój pojazdów definiowanych programowo wymaga od przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej pewnych zmian w dotychczas wykorzystywanych strategiach. Bardzo ważne jest oddzielenie rozwoju oprogramowania i sprzętu – podobne zmiany miały miejsce w przypadku ewolucji smartfonów. Przy tego typu urządzeniach początkowo oprogramowanie było ściśle powiązane ze sprzętem. Z czasem jednak zauważono, że takie podejścia nie sprzyja szybkiemu rozwojowi i wprowadzaniu coraz bardziej zaawansowanych funkcji. Z tego względu lepszym rozwiązaniem okazało się uniezależnienie działania platformy oprogramowania od podstawowych elementów osprzętu.

Kolejne zmiany, na jakie powinni być gotowi producenci w kwestii dalszego rozwoju pojazdów definiowanych programowo, to między innymi wzrost zapotrzebowania na zaawansowane mikroprocesory i inne elementy elektroniczne. Aby zapewnić sprawne przetwarzanie ogromnych ilości danych i współpracę z innymi pojazdami na drodze, niezbędne będzie skorzystanie z bardzo wydajnych komputerów. Prawdopodobnie jeszcze bardziej zwiększą się także wymagania związane z bezpieczeństwem oprogramowania. Konieczne będzie więc wdrożenie zaawansowanego systemu, który zapewni ochronę przed cyberatakami.

Zobacz także: Jak wygląda fabryka samochodów przyszłości

Korzyści zarówno dla klientów, jak i producentów

Pojazdy definiowane programowe to ogrom korzyści zarówno dla klientów, jak i producentów. Ci pierwsi mogą liczyć na zupełnie nowe funkcje i większy stopień automatyzacji, z kolei przedsiębiorstwa motoryzacyjne na powstanie nowych modeli biznesowych i źródeł przychodów. Pojazdy tego typu będą pewnego rodzaju „mostem” łączącym konsumentów z firmami. Relacje na tej linii będą mogły opierać się na współpracy i ciągłej wymianie informacji, a nie wyłącznie na jednokierunkowej sprzedaży.

Nowe trendy w branży automotive

Branża automotive ewoluuje na wielu płaszczyznach. Część z nich łączy się ze sobą, całkowicie zmieniając dotychczasowe podejście do motoryzacji. Jednym z takich obszarów jest zeroemisyjne podróżowanie. Jest to kolejne założenie samochodów przyszłości, o którym nie można zapomnieć przy unowocześnianiu poszczególnych funkcji pojazdów. Knauf Industries to przedsiębiorstwo, które aktywnie wspiera branżę motoryzacyjną w tym obszarze. W ofercie firmy znajdują się m.in. nowoczesne rozwiązania izolacyjne dla systemów akumulatorów pojazdów. To również zestawy do EV, PHEV i wielu innych. Rozwiązania z pianek EPP i EPS udostępniane przez Knauf zapewniają doskonałe parametry izolacyjne oraz świetne tłumienie uderzeń i wstrząsów bocznych.

Potrzebujesz wsparcia?

Zadaj pytanie.

    Kontakt

    Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza.

    Twoja wiadomość zostanie przekazana do naszych ekspertów.